NORSK PLANMØTE 2023

Stedsutvikling i klima- og naturkrisens tid

9. og 10. november 2023
På Verdensteateret i Tromsø og digitalt

Vi står i en klima- og naturkrise. Hvilke konsekvenser får det for fremtidens stedsutvikling? Og hva skal vi gjøre for å sikre at klima- og naturtiltak også bidrar til større sosial rettferdighet? To av vår tids største utfordringer er tema når Norsk Bolig- og Byplanforening arrangerer Norsk Planmøte på Verdensteateret i Tromsø 9. november 2023.

I Norge har vi lang tradisjon for å bruke og forvalte naturen på en måte som kommer hele samfunnet til gode. Nå opplever vi at presset på arealene øker, og at konfliktene blir flere og skarpere. For å skape et bærekraftig samfunn må vi håndtere utfordringene – og gripe mulighetene – som oppstår i møtet mellom natur, klima og mennesker.

Viktige spørsmål som blir belyst under konferansen er:

Konferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling, enten det er innen akademia, kommune, forvaltning, privat næringsliv, frivillighet eller kulturnæringer.

PROGRAM

Torsdag 9. november

Konferanse på Verdensteateret i Tromsø.

Sigrun Wiggen Prestbakmo, statssekretær i KMD
Kelly Shannon, professor i urbanisme ved KU Leuven
Joar Nango, samisk kunstner og arkitekt
Ove Daniel Jakobsen, professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø
Kari Anne Bråthen, professor i økologi ved UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Arild Eriksen, arkitekt, forfatter og planlegger i Fragment
Halvor Weider Ellefsen, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Ola Innset, historiker og postdoktor på Handelshøyskolen BI
Anniken Førde, professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UiT Norges arktiske universitet
Haakon Rasmus Rasmussen, arkitekt og partner i 3RW arkitekter

Les mer om innlederne under.

Fredag 10. november

Byvandring i Tromsø – mer informasjon kommer.

PÅMELDING

Webinar

Gir tilgang til streaming av første dag (konferansedelen) av Planmøtet 2023. Opptak av konferansedelen tilsendes i etterkant av Planmøtet.

Ordinær: 600,-
Medlem: 300,-
Student: 50,-

Fysisk deltakelse

Fysisk deltakelse på Planmøtet 2023 i Tromsø 09.11.23 og byvandring 10.11.23. Inkluderer kaffe, frukt og lunsj 09.11.23. Opptak av konferansedelen tilsendes i etterkant av Planmøtet.

Ordinær: 1400,-
Medlem: 700,-
Student: 300,-

INNLEDERE

Sigrun Wiggen Prestbakmo er statssekretær for kommunalministeren i Jonas Gahr Støres regjering. I perioden fra januar 2014  til mars 2023 var hun ordfører i Salangen kommune. Hun har vært aktiv i politikken siden hun var 18 år, og har vært representant i kommunestyret i Salangen i flere perioder, samt fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag 1995-1999.

Kelly Shannon er professor i urbanisme ved Institutt for arkitektur, KU Leuven (Belgia). Forskningen hennes dreier seg om vitenskapen om byen og utformingen av urbane intervensjoner. Den vitenskapelige delen inkluderer dybdeanalyse (historisk evaluering og forskning, feltarbeid og fortolkende kartlegging) og designdelen jobber på tvers av skalaer for å utvikle innovative komplementære systemer (av økologi, bosetting og infrastruktur). Arbeidet hennes handler om utvisking av grenser mellom urbanisme og landskapsarkitektur og felt. De siste tiårene har arbeidet hennes konsentrert seg om urbane designstrategier knyttet til konsekvensene av global oppvarming og de sammenvevde forestillingene om vann- og skogsurbanisme – fra vannskiller til urbane vevstypologier – inkludert tradisjonell økologisk kunnskap og praksis.

Joar Nango er en samisk kunstner og arkitekt utdannet ved NTNU, Bergen arkitektskole og Weissensse Kunsthockschule i Berlin.som er bosatt i Tromsø. Han arbeider i grenselandet mellom kunst og arkitektur, og bygger i samarbeid med andre utøvere ofte installasjoner der publikum selv har mulighet til å interagere sosialt. Nango er opptatt av å bryte ned polariserte motsetninger og en forenklet forståelse av urfolk.

Ove Daniel Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø. Han ønsker å drøfte i hvilken grad økologisk økonomi kan bidra til å nå målene som skisseres i NOU 2020:15 der det står at: Det er det gode samfunnet som settes som målet for utviklingen, ikke vekst i seg selv. Det gode samfunnet vil kreve utvikling og testing av helt nye virkemidler og politikk. Han vil også dele erfaringer fra utopiverksteder han har vært med å arrangere i ca. 60 ulike lokalsamfunn/kommuner.

Kari Anne Bråthen er professor i økologi ved UiT Norges arktiske universitet, og har siden 2018 hatt stilling som professor II i økologi ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun har stor interesse i å utforske det tverrfaglige grensesnittet mellom spesielt landskapsarkitektur og økologi og er ansvarlig for økologi-kursene i MS-programmet i landskapsarkitektur ved institutt for urbanisme og landskap ved AHO. I sin forskning fokuserer hun på biologisk mangfold og økosystem funksjon i både nasjonale og internasjonale prosjekter.

Arild Eriksen er arkitekt, forfatter og planlegger med et stort hjerte for beboernes rolle og påvirkning i stedsutvikling både i byen og distriktene. Han driver konsulentselskapet Fragment, som både arbeider med analyser og strategier for bygningsutvikling og stedsutvikling og tegner bygg og følger opp byggeprosesser. Fragment har et særlig engasjement for bynatur og matproduksjon i byen, og setter det alltid i sammenheng med ulikhet og retten til byen. Kontoret er første norske arkitektkontoret som er partner i den store europeiske satsingen New European Bauhaus og har det siste året rettet fokus mot deltakelse i internasjonal forskning.

Halvor Weider Ellefsen er førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Han har en mastergrad fra Kunstakademiets Arkitektskole KADK København og en PhD fra AHO. Halvor leder forskninsgruppa Norwegian Urbanism ved AHO, som arbeider med bærekraftig stedsutvikling i lys av natur- og klimakrisen, og han underviser i stedsutvikling og bymessige bærekraftsatretegier i samarbeid med norske kommuner i Osloregionen. Halvor driver også prosjekt, konsulent- og formidlingsvirksomhet gjennom eget foretak.

Ola Innset er historiker og ansatt som postdoktor på Handelshøyskolen BI, hvor han spesielt forsker på moderne økonomisk historie. Han har blant annet utgitt bøkene «Reinventing Liberalism» (2020) om tidlig nyliberalisme, «Markedsvendingen» (2020) om nyliberalismens historie i Norge, og vært med å redigere antologiene «Ingen mennesker er født frie» (2017) og «Markedsmennesker» (2020). Han er også redaktør i litteraturtidsskriftet Vinduet, og har utgitt to romaner

Anniken Førde er professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Førde har som forskningsinteresser skiftende kystlandskap, by- og stedsutvikling samt bærekraft og innovasjon. 

Haakon Rasmus Rasmussen er utdannet arkitekt fra Bergen arkitekthøgskole (BAS) og er en av partnerne i 3RW arkitekter. Rasmussen har arbeidet med plan, utredning og prosjektering siden 2000, og har bred ledelseserfaring fra oppdrag med store tverrfaglige rådgiverteam. r. Han har blant annet ledet prosjektet Landscape Healing der Forsvarsbygg ønsket en nasjonal plan for å rehabilitere skytefelt og treningsområder i Forsvarsbyggs eie. Målet med prosjektet var å renske store landområder som har blitt forurenset eller på andre måter påvirket av Forsvarets virksomhet. Haakon har også jobbet med ulike urbane naturrestaureringsprosjekter i hele landet. 

Hvem fortjener Bolig- og byplanprisen i 2023?

Norsk Bolig- og Byplanforening inviterer til nominasjon av kandidater til Bolig- og Byplanprisen 2023.  Prisen blir tildelt hvert annet år, denne gangen i en seremoni på Planmøtet i november. Prisen har vært delt ut siden 1978, og er en hedersbetegnelse for fremragende by- og stedsutvikling. 

Formålet med Bolig- og Byplanprisen er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging og styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planproduksjon og utbyggingsprosjekter. Prisen kan gis til offentlige, private eller samarbeidende aktører. De aktuelle kandidatene vurderes av en tverrfaglig sammensatt jury. Vi etterlyser prosjekter, planer, prosesser og strategier som utmerker seg når det kommer til bærekraft, stedskvaliteter, innovasjon, gjennomføringsevne, metode og prosess. 

Årets planmøte har som tema Stedsutvikling i klima- og naturkrisens tid, og handler om økologi, sirkularitet, biologisk mangfold, arealnøytralitet og sosial rettferdighet. Derfor oppfordrer vi spesielt til innsending av prosjekter som utmerker seg innenfor disse områdene.

Har du eller kjenner du til et prosjekt som fortjener anerkjennelse? Send inn din nominasjon nå og gi ditt bidrag til å løfte frem fremragende arbeid innen bolig- og byplanlegging. Forslagene må ha tekst og illustrasjoner som begrunner forslaget sett i sammenheng med planprisens vedtekter og årets planmøtetemaer. Dokumentasjonen består av 2-4 A4-sider, eventuelt med henvisning til digitale vedlegg.   

Bidrag sendes til post@boby.no. Frist for innsending av nominasjoner er den 1. oktober 2023. 

Ta kontakt med Hans-Jacob Roald for spørsmål knyttet til nominasjonene: Hans.Jacob.Roald@hvl.no, mob.: 926 20 284