NORSK PLANMØTE 2023

Stedsutvikling i klima- og naturkrisens tid

9. og 10. november 2023
På Verdensteateret i Tromsø og digitalt

Vi står i en klima- og naturkrise. Hvilke konsekvenser får det for fremtidens stedsutvikling? Og hva skal vi gjøre for å sikre at klima- og naturtiltak også bidrar til større sosial rettferdighet? To av vår tids største utfordringer er tema når Norsk Bolig- og Byplanforening arrangerer Norsk Planmøte på Verdensteateret i Tromsø 9. november 2023.

I Norge har vi lang tradisjon for å bruke og forvalte naturen på en måte som kommer hele samfunnet til gode. Nå opplever vi at presset på arealene øker, og at konfliktene blir flere og skarpere. For å skape et bærekraftig samfunn må vi håndtere utfordringene – og gripe mulighetene – som oppstår i møtet mellom natur, klima og mennesker.

Viktige spørsmål som blir belyst under konferansen er:

Konferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling, enten det er innen akademia, kommune, forvaltning, privat næringsliv, frivillighet eller kulturnæringer.


PROGRAM

Torsdag 9. november

Konferanse på Verdensteateret i Tromsø.

9.00 – 9.30 Registrering og kaffe

Åpning ved statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo

Halvor Weider Ellefsen og Marja Skotheim Folde – Planverktøy for en bærekraftig fremtid: Blågrønne strukturer som «urbant prosjekt».
Halvor er arkitekt- og førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Marja er arkitekt og urbanist og underviser ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Kari Anne Bråthen – Økologi er integrert i stedsutvikling
Professor i økologi ved UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Kjerstin Uhre – Fremtidsformende landskap / Worlding Landscapes
Studieprogramleder for programmet for landskapsarkitektur ved Kunstakademiet ved UiT Norges arktiske universitet

Ove Daniel Jakobsen – Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling
Professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø

11.30 – 12.30 Lunsj

Ingvild Austgulen – Krykkjeslam
Tekstforfatter, slampoet og rapper

Anniken Førde – Stedsutvikling frå eit fleirartslig perspektiv
Professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UiT Norges
arktiske universitet

Ola Innset – Planlegging i økologisk krisetid, – fortsatt fremskritt,
eller nedvekst? Historiker og postdoktor på Handelshøyskolen BI

Kelly Shannon – Accentuating Indigenous Logics for Urban-rural
Transformations: Learning from the Mekong Delta
Professor i urbanisme ved KU Leuven i Belgia

14.15-14.30 Pause

Arild Eriksen – Sosial bærekraft og den mangfoldige byen i et
klimaperspektiv. Arkitekt, forfatter og planlegger i Fragment

Haakon Rasmus Rasmussen – Landscape Healing
Arkitekt og partner i 3RW arkitekter

Maiken Stene og Hans Edward Hammonds
– Paradise rangers:
Kunst som stedsutvikler
Billedkunstnere som driver kunstarenaen Velferden

Daniel Lund Godbolt – Hvordan kan kommunearkitekter bidra til bærekraftig stedsutvikling?
Arkitekt og fagrådgiver ved Norske arkitekters landsforening

16.00 – 16.15 Pause

Paneldebatt: Hvordan kan aktivisme bidra til å nå klimamålene i stedsutviklingen?
Ledet av Torill Nyseth

17.00 Utdeling av planprisen

17.30 Slutt

19.00 Felles middag på Full Steam

Fredag 10. november

09.00 Bård Sverdrup, daglig leder Total eiendom og Mari Bergset, landskapsarkitekt ved Lo:le Landskap, viser oss det nye byområdet Vervet. Oppmøte ved Maskinverkstedet, Nordøstpassasjen 49

10.00 Erling Steenstrup, lokal byhistoriker, viser oss Tromsø sentrum. Oppmøte ved Maskinverkstedet

11.00 Tord Kvien, partner Niels Torp Arkitekter presenterer utviklingsprosjektet Strandgata 5-7-9. Oppmøte på Flow coworking, Strandgata 9


PÅMELDING

Webinar

Gir tilgang til streaming av første dag (konferansedelen) av Planmøtet 2023. Opptak av konferansedelen tilsendes i etterkant av Planmøtet.

Ordinær: 600,-
Medlem: 300,-
Student: 50,-

Fysisk deltakelse

Fysisk deltakelse på Planmøtet 2023 i Tromsø 09.11.23 og byvandring 10.11.23. Inkluderer kaffe, frukt og lunsj 09.11.23. Opptak av konferansedelen tilsendes i etterkant av Planmøtet.

Ordinær: 1400,-
Medlem: 700,-
Student: 300,-


INNLEDERE

Sigrun Wiggen Prestbakmo er statssekretær for kommunalministeren i Jonas Gahr Støres regjering. I perioden fra januar 2014  til mars 2023 var hun ordfører i Salangen kommune. Hun har vært aktiv i politikken siden hun var 18 år, og har vært representant i kommunestyret i Salangen i flere perioder, samt fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag 1995-1999.

Kelly Shannon er professor i urbanisme ved Institutt for arkitektur, KU Leuven (Belgia). Forskningen hennes dreier seg om vitenskapen om byen og utformingen av urbane intervensjoner. Den vitenskapelige delen inkluderer dybdeanalyse (historisk evaluering og forskning, feltarbeid og fortolkende kartlegging) og designdelen jobber på tvers av skalaer for å utvikle innovative komplementære systemer (av økologi, bosetting og infrastruktur). Arbeidet hennes handler om utvisking av grenser mellom urbanisme og landskapsarkitektur og felt. De siste tiårene har arbeidet hennes konsentrert seg om urbane designstrategier knyttet til konsekvensene av global oppvarming og de sammenvevde forestillingene om vann- og skogsurbanisme – fra vannskiller til urbane vevstypologier – inkludert tradisjonell økologisk kunnskap og praksis.

Ove Daniel Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø. Han ønsker å drøfte i hvilken grad økologisk økonomi kan bidra til å nå målene som skisseres i NOU 2020:15 der det står at: Det er det gode samfunnet som settes som målet for utviklingen, ikke vekst i seg selv. Det gode samfunnet vil kreve utvikling og testing av helt nye virkemidler og politikk. Han vil også dele erfaringer fra utopiverksteder han har vært med å arrangere i ca. 60 ulike lokalsamfunn/kommuner.

Kari Anne Bråthen er professor i økologi ved UiT Norges arktiske universitet, og har siden 2018 hatt stilling som professor II i økologi ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun har stor interesse i å utforske det tverrfaglige grensesnittet mellom spesielt landskapsarkitektur og økologi og er ansvarlig for økologi-kursene i MS-programmet i landskapsarkitektur ved institutt for urbanisme og landskap ved AHO. I sin forskning fokuserer hun på biologisk mangfold og økosystem funksjon i både nasjonale og internasjonale prosjekter.

Arild Eriksen er arkitekt, forfatter og planlegger med et stort hjerte for beboernes rolle og påvirkning i stedsutvikling både i byen og distriktene. Han driver konsulentselskapet Fragment, som både arbeider med analyser og strategier for bygningsutvikling og stedsutvikling og tegner bygg og følger opp byggeprosesser. Fragment har et særlig engasjement for bynatur og matproduksjon i byen, og setter det alltid i sammenheng med ulikhet og retten til byen. Kontoret er første norske arkitektkontoret som er partner i den store europeiske satsingen New European Bauhaus og har det siste året rettet fokus mot deltakelse i internasjonal forskning.

Halvor Weider Ellefsen er førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Han har en mastergrad fra Kunstakademiets Arkitektskole KADK København og en PhD fra AHO. Halvor leder forskninsgruppa Norwegian Urbanism ved AHO, som arbeider med bærekraftig stedsutvikling i lys av natur- og klimakrisen, og han underviser i stedsutvikling og bymessige bærekraftsatretegier i samarbeid med norske kommuner i Osloregionen. Halvor driver også prosjekt, konsulent- og formidlingsvirksomhet gjennom eget foretak.

Ola Innset er historiker og ansatt som postdoktor på Handelshøyskolen BI, hvor han spesielt forsker på moderne økonomisk historie. Han har blant annet utgitt bøkene «Reinventing Liberalism» (2020) om tidlig nyliberalisme, «Markedsvendingen» (2020) om nyliberalismens historie i Norge, og vært med å redigere antologiene «Ingen mennesker er født frie» (2017) og «Markedsmennesker» (2020). Han er også redaktør i litteraturtidsskriftet Vinduet, og har utgitt to romaner

Anniken Førde er professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Førde har som forskningsinteresser skiftende kystlandskap, by- og stedsutvikling samt bærekraft og innovasjon. 

Haakon Rasmus Rasmussen er utdannet arkitekt fra Bergen arkitekthøgskole (BAS) og er en av partnerne i 3RW arkitekter. Rasmussen har arbeidet med plan, utredning og prosjektering siden 2000, og har bred ledelseserfaring fra oppdrag med store tverrfaglige rådgiverteam. r. Han har blant annet ledet prosjektet Landscape Healing der Forsvarsbygg ønsket en nasjonal plan for å rehabilitere skytefelt og treningsområder i Forsvarsbyggs eie. Målet med prosjektet var å renske store landområder som har blitt forurenset eller på andre måter påvirket av Forsvarets virksomhet. Haakon har også jobbet med ulike urbane naturrestaureringsprosjekter i hele landet. 

Torill Nyseth er professor i samfunnsplanlegging ved UiT, Norges arktiske universitet. Torill har vært involvert i og har studert en rekke byplanprosesser, især i Tromsø. Hun er særlig interessert i eksperimentelle former for planlegging, som startet ut med Byutviklingens år i 2005-2006, der hun selv var «aktivist». Hun er også opptatt av nye og mer innovative former for medvirkning, og har satt søkelys på forholdet mellom formelle og mer uformelle prosesser. 

Kjerstin Uhre er førsteamanuensis og leder for landskapsarkitekturprogrammet på Kunstakademiet ved Norges arktiske universitet. Kjerstin studerte Filosofisk estetikk ved Universitetet i Bergen, har diplom fra Bergen Arkitektskole, og en PhD fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. I to tiår var hennes livsprosjekt sammen med Knut Eirik Dahl å tegne fram en stemme i nordisk arkitektur og urbanismedebatt. PhD avhandlingen hennes Perforated Landscapes, contested prospects in Sápmi foreslår en landskapstilnærming til å forstå komplekse dynamikker i endrende landskapspraksiser.

Maiken Stene bor og arbeider i Sokndal. Hun har sin utdannelse fra Konsthögskolan i Malmö og The Cooper Union school of Art i New York. Stenes kunst tar utgangspunkt i hennes personlige forhold til landskap, og hvordan historiske representasjoner av landskap fortsetter å påvirke vårt forhold til naturen i dag. Stene er mest kjent for sin maleripraksis, som hun viser i form av scenografiske installasjoner blandet med video, skulptur, tekst og et faglig program. Stene er daglig leder og kurator ved Velferden.

Hans Edward Hammonds er en norsk og new zealandsk kunstner, utdannet med Master i Fine Arts fra Elam School of Fine Arts (University of Auckland) i New Zealand. De siste årene har Hammonds ledet relasjonelle prosjekter og forskning rundt deltagelse og kunstproduksjon med barn på skoler, institusjoner og kunstnerstyrte visningssteder. I tillegg jobber han med performance og installasjon der han utforsker tema som samhandling, samspill og interaksjon. Hammonds har startet flere kunstnerdrevne visningsrom, og er nå nestleder og kurator ved Velferden.

Marja Skotheim Folde er arkitekt og urbanist. Hun underviser urbanisme og landskap på Arkitekthøgskolen i Oslo. Har erfaring fra 7 år i Skien kommune i byutviklingsstaben som prosjektleder for større og mindre byutviklings/ transformasjonsprosjekter. Tidligere jobbet hun ved universitetet i Granada, Spania, hvor hun i en tverrfaglig forskningsgruppe spesialisert på urbanisme og landskap. Hun er spesielt interessert i mulighetene som ligger i en tettere kobling mellom utdannings- og forskingsinstitusjonene med det daglige virket i kommunene.

Ingvild Austgulen er tekstforfatter og musiker bosatt på Kvaløya utenfor Tromsø. Austgulen jobber med tekst gjennom slampoesi, spoken word og rap. I sine tekster setter hun et særlig fokus på menneskers forhold til natur, og viktigheten av å ivareta dyre- og plantelivet rundt oss. Ingvild er tidligere Nord-Norsk mester i poesislam, og vil for noen være kjent som vokalist i bandet Opphav. 

Hvem fortjener Bolig- og byplanprisen i 2023?

Norsk Bolig- og Byplanforening inviterer til nominasjon av kandidater til Bolig- og Byplanprisen 2023.  Prisen blir tildelt hvert annet år, denne gangen i en seremoni på Planmøtet i november. Prisen har vært delt ut siden 1978, og er en hedersbetegnelse for fremragende by- og stedsutvikling. 

Formålet med Bolig- og Byplanprisen er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging og styrke fagmiljøenes fokus på kvalitet i planprosesser, planproduksjon og utbyggingsprosjekter. Prisen kan gis til offentlige, private eller samarbeidende aktører. De aktuelle kandidatene vurderes av en tverrfaglig sammensatt jury. Vi etterlyser prosjekter, planer, prosesser og strategier som utmerker seg når det kommer til bærekraft, stedskvaliteter, innovasjon, gjennomføringsevne, metode og prosess. 

Årets planmøte har som tema Stedsutvikling i klima- og naturkrisens tid, og handler om økologi, sirkularitet, biologisk mangfold, arealnøytralitet og sosial rettferdighet. Derfor oppfordrer vi spesielt til innsending av prosjekter som utmerker seg innenfor disse områdene.

Har du eller kjenner du til et prosjekt som fortjener anerkjennelse? Send inn din nominasjon nå og gi ditt bidrag til å løfte frem fremragende arbeid innen bolig- og byplanlegging. Forslagene må ha tekst og illustrasjoner som begrunner forslaget sett i sammenheng med planprisens vedtekter og årets planmøtetemaer. Dokumentasjonen består av 2-4 A4-sider, eventuelt med henvisning til digitale vedlegg.   

Bidrag sendes til post@boby.no. Frist for innsending av nominasjoner er den 1. oktober 2023. 

Ta kontakt med Hans-Jacob Roald for spørsmål knyttet til nominasjonene: Hans.Jacob.Roald@hvl.no, mob.: 926 20 284