Program for Habitat-dagen 4. oktober

 “URBAN EXCLUSION VERSUS INCLUSION:
THE GLOBAL CHALLENGES OF HOUSING EVICTION” 

OSLO ARCHITECT ASSOCIATION, JOSEFINES GATE 34, OCTOBER 4, 9.00 – 13.30 


 We face an unprecedented urban housing crisis. Approx.1.6 billion people are considered inadequately housed, sixty million displaced from home whereas the number of homeless are reaching exponential dimensions on all continents. The situation is multifaceted, includes issues ranging from forced evictions to displacement to gentrification, from mortgage crises to austerity driven decline in public housing, to exponential slum growth. The global urban poverty and housing challenge is precipitated by war and destruction, natural disasters, and climate change, misguided and capital driven development, land speculation and corruption. This is what Norway invites focus on in the conference. 

PLS: REGISTER PARTICIPATION ON: WWW.HABITAT-NORWAY.ORG. 

PROGRAM (Moderator: Helge Onsrud) 


 Oslo – October 4th 2018 

9.15 – 9.30 OPENING Words of welcome. Erik Berg, Chair, Habitat Norway 

9.30 – 9.50 INTRODUCTION “Leaving no one behind”. The role of Urban development and Housing in Norwegian development cooperation Ms. Marit Brandtzæg, Dep. Director General, Norwegian Agency for Development Coop. 

9.50 – 10.20 KEY NOTE SPEECH “The global state of Housing Evictions”. How to achieve a “Shift”- locally, nationally and internationally. Ms Leilani Fahra, UN’s Special Rapporteur on Adequate Housing. 

Questions and comments 

10.35 – 10.50 REFRESHMENTS 

10.50 – 11.35 “Three evictions”. Same, same but different? The grassroot movements and their methods. How to secure the right to housing for the urban poor? 

Speakers: Megan Chapman, Lagos, Nigeria; Jack Makau, Kibera, Nairobi, Kenya. Santi Mas de Xaxas Faus, Barcelona, Spain. 

Questions and comments 

11.50 – 12.20 KEY NOTE SPEECH 

“Evictions and the global development architecture”. New measures and mechanisms to prevent and monitor evictions and secure the right to housing for all. Ms. Clare Short, Chair, Cities Alliance. 

Questions and comments 

12. 30 – 13.15 PANEL (all speakers)/PLENARY DISCUSSION : The way forward. 


«THE SHIFT» – BOLIG SOM MENNESKERETT PÅ TØYEN OG I VERDEN
AKTIVITETSHUSET K1 – TØYEN, 4. OKTOBER, KL. 17.30 – 20.00 


Leilani Farha, FNs Spesialrapportør for retten til bolig, kommer til Tøyen for å snakke med lokale beboere om utfordringer i det norske boligmarkedet. Som Spesialrapportør er hun en uavhengig ekspert utpekt av FNs menneskerettighetsråd for å arbeide med bolig i dette perspektivet. Hun har i samarbeid med Høykommissæren for menneskerettigheter og United Cities Local Government (UCLG) tatt initiativet til “The Shift”. Dette er en verdensomspennende bevegelse som jobber for at bolig skal være en menneskerettighet; et sted å leve i verdighet, etablere familier og engasjere seg i lokalsamfunn. Ikke et sted å plassere overskuddskapital. I tilknytning til «The Shift» er det utviklet en erklæring av lokale myndigheter for retten til bolig og retten til byen underskrevet av Amsterdam, Barcelona, Berlin, Mexico City, Durban, Lisbon, London, Montreal, Montevideo, New York, Paris og Seoul. Sammen med Leilani Fahra kommer tidligere utviklingsminister i Storbritannia Clare Short. Hun er nå styreleder i Cities Alliance, en global overbygging av likesinnede land, internasjonale frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Alliansen jobber for tiden med å få etablert en global overvåkningsmekanisme i forhold til tvungne utkastelser. De kommer til Tøyen for å snakke med lokale beboere om boligsituasjonen og dens utfordringer. De vil fortelle om sitt arbeid og hvordan Oslo og norske aktører kan bli del av den verdensomspennende bevegelsen for bolig som hjem og rettighet, ikke som vare og spekulasjons objekt. 

Et panel med lokale organisasjoner vil sammen med boligaktivister fra land i sør snakke med Leilani Farha og Clare Short om perspektiver på interessekampen rundt bolig sett fra Oslo og Norge. Er det egentlig relevant eller nødvendig å snakke om et menneskerettighetsperspektiv på bolig i rike, trygge og sosialdemokratiske Norge? Eller er dette en problemstilling som kun angår fattige land i sør? Kan man snu på det og spørre: dersom Oslo og Norge ikke klarer å behandle bolig som en menneskerett, hvordan kan man da forvente at byer som Montevideo, Mexico City, eller London eller Amsterdam skal klare det? 

Foreløpig program 

17.30 Dørene åpnes. Mulighet for kjøp av mat og drikke 

18.00 Habitat Norge ønsker velkommen 

18.10 FNs Spesialrapportør Leilani Fahra: «The Shift» – Housing and the Right to the City – A Global Challenge – also for the Affluent?” 

18.30 Styreleder i Cities Alliance Clare Short: «Housing and the City for All» 

18.45 Lokale boligutfordringer v/norske boligorganisasjoner 

19.00 Panelsamtale Fahra/Short med lokale eksperter og boligaktivister fra Lagos, Nigeria/ Kibera, Kenya og Barcelona/Spania. 

19.50 Avsluttende kommentar og oppsummering 

 


Publisert

i

,

av

Stikkord: