Stemningsfull BRAs-Jazz med Oslo Boby

Ny standard for arealberegningsmetoder lanseres i løpet av våren, hvilke endringer kommer og hva betyr arealberegning for byutviklingen? Dette var noen av spørsmålene Oslo Boby reiste under fagmøtet på Byens Tak i Oslo.

Arealberegning er komplisert. Brutto-, netto-, bruks- og bebygd areal. Utnyttelsesgrad eller grad av utnytting. P- og S-rom. Mange metodikker er brukt og forkastet. Sist i rekken er P-rom og S-rom som er på vei ut, kunne Standardkomiteen for areal- og volumberegning av bygg, Lars Myhre, fortelle. P-rom og S-rom har vært vanskelig å kommunisere ut, og for folk å forstå, og derfor anbefaler vi at disse begrepene ikke lenger benyttes. I stedet innfører komiteen flere arealbegreper for å forenkle beregning og kommunikasjon. Fra nå skal vi regne på BRA-i, BRA-f og BRA-b i tillegg til de rene BRA (bruksarealene). I tillegg endres kravene til hva slags type utendørs arealer som skal medregnes i BRA og BYA.

Om disse endringene gjør arealberegningene enklere og mer kommuniserbare gjennom plan- og byggesak og til slutt ovenfor boligkjøpere er Oslo Boby imidlertid mer usikre på. Definisjon av BRA innebærer allerede mye diskusjoner og erstatningskrav, påpekte styrets leder Vidar Fiskum. Det blir spennende å se om de nye begrepene faktisk fører til en klargjøring eller ytterligere forvirring rundt hva en kvadratmeter leilighet er.

BRA-s er samtidig det begrepet som oftest benyttes av eiendomsutviklere, altså hvor mange kvadratmeter salgbart leilighetsareal man kan tegne ut av en gitt reguleringsplan. Reguleringsplanen angir bygningens total-areal, men hvor mye av dette som faktisk kan selges som boliger krever nøye studier av planens øvrige bestemmelser. Mye areal må gå med til trapperom, heissjakter, balkonger etc. Jo flere kvadratmeter en utvikler klarer å forme som leilighetsareal, jo fler kvadrat får man til å fordele kostnadene og å selge. Dette fører til økt boligproduksjon, og rimeligere leiligheter da prosjekter også kan la seg gjennomføre i områder med lavere markedsverdi for boligene. Lars Eirik Ulseth fra Parallelo viste verktøy for hvordan man raskt kan finne flere alternative utbyggingsløsninger med tanke på BRA-s-optimalisering og gode planløsninger.


Publisert

i

av

Stikkord: