Urban oktober Norge rundt

Se også: Program for Habitat-dagen 4. oktober

Hva er ´Urban oktober`?
Habitat Norge arrangerer for annet år på rad ´Urban oktober`. Denne gang i sju norske byer mot fem i fjor. Kampanjen gjennomføres i samarbeid med FNs bosettingsprogram (UN Habitat), regionale avdelinger av Norsk bolig- og byplanforening og FN sambandet. Hensikten er å sette globale og lokale utfordringer i sammenheng og å påvirke norsk utenriks- og utviklingspolitikk i en mer urban retning. Programmet presenteres kort nedenfor. Følg med på www.habitat-norge.org for oppdatert program og info om påmelding.

Hva handler ´Urban oktober` 2018 om?
Befolkningsveksten i Det globale sør slår ut i enorm byvekst – særlig i Afrika og Asia. Det fører til omfattende og raske endringer i verdens byer og tettsteder som gir store politiske, sosiale og økonomiske utfordringer. En tydelig global trend er at investorer og spekulanter overtar stadig mer av sentrale bydeler. Dette gjelder også i rike, industrialiserte land, hvor historiske bygninger i økende grad blir ødelagt for å erstattes av instrumentelt, planlagte bygninger med kort tidsperspektiv.

Fattige innbyggere tvinges til å flytte. Hjemmene deres blir rasert. Byene segregeres i de som har og de som ikke har. Lokale myndigheter får større utfordringer og mindre ressurser. Samtidig forvitrer statssystemene. Men folk organiserer seg og tar til kamp for sine rettigheter gjennom samarbeid, partnerskap og effektive, deltakende metoder.

Gjennom områdeinnsatser som Orangi Pilot Project, Tøyen og Holmlia med flere arbeides det for retten til byen for sårbare grupper. FNs Bærekraftmål og Ny Urban Agenda gir viktig retning i dette arbeidet. BYEN ER FOR ALLE.

 

LAST NED PROGRAM


Publisert

i

,

av

Stikkord: