Samlet panel av stavangerpolitikere. Ordstyrer Bjørn Sæbø til høyre. Foto: Erik Cockbain

Valgdebatt om bærekraftig byutvikling i Stavanger 

Onsdag 14. juni inviterte Rogaland bolig og byplanforening til byutviklingsdebatt på Spor5 i Stavanger sammen med Stavanger arkitektforening og Norske landskapsarkitekters forening Rogaland. Kan vi rive opp asfalt og lage flere grønne områder i byen? Hvordan kan politikerne tilrettelegge for ukommersielle møteplasser? Kan vi slutte å bygge den samme leiligheten gang på gang, og heller tenke litt nytt? Faglige appeller og minidebatter mellom de ulike partiene og fløyene gav en spennende debatt om bærekraftig byutvikling i Stavanger. 

Stadig flere av oss lever våre liv i byene og tettstedene – som skal bidra til å løse mange av samfunnsutfordringene fremover.  Bærekraftige byer og lokalsamfunn er et FNs bærekraftsmål som skal nås innen 2030. Byene må være både attraktive, robuste, trygge og inkluderende for at dette skal være mulig. I dette ligger det mange muligheter men også mange iboende målkonflikter knyttet bla til knutepunktsfortetting, ivaretakelse av kulturmiljø, tilrettelegging for at byen er for alle uavhengig av størrelse på lommebok. 

Med kommunevalg rett rundt hjørnet ønsket Rogaland BOBY å arrangere en skikkelig valgdebatt som avslutning på vårens program.  Med økonomisk støtte fra Norsk BOBY og samarbeid med Stavanger arkitektforening og Norske landskapsarkitekters forening Rogaland ble det rigget til debatt om bærekraftig byutvikling på utestedet Spor5. 

Følgende politikere deltok i debatten: John Peter Hernes (H), Kjartan Alexander Lunde (V), Anders Bentsen (Ap), Andreas Kirkhaug (SV), Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Thomas Bendiksen (MDG), Leif Arne Moi Nilsen (Frp) , Henrik Halleland (Krf), Sara Mauland (R) og Karl Waldemar Sandvig (PP – Pensjonistpartiet) . Sjefsredaktør Bjørn Sæbø fra Rogalands Avis var ordstyrer.

De tre bærekraftspillarene ble utforsket gjennom både faglige innlegg og politisk debatt. I forkant hadde det blitt hengt ut plakater i byen og på sosiale medier med spørsmål som f.eks «Er det bærekraftig å rive velfungerende bygg?» og «Er det bærekraftig å stille så høye krav at utbyggerne stikker til Sandnes?»

Martina Andersson fra NLA Rogaland holdt et inspirerende innlegg om betydningen av hverdagslandskapet. Foto: Erik Cockbain

Etter en innledende runde der samtlige politikere skulle svare på hvordan byutviklingen i Stavanger ville se ut i 2030 dersom de ble valgt, ble ordet gitt til Martina Andersson fra NLA. Hun holdt en sterk faglig appell der hun utfordret politikerne til å forstå og ta godt vare på «hverdagslandskapet». Med en bildeserie viste hun mangfoldet i dette landskapet i Stavanger og hvordan det er i ferd med å gå tapt gjennom utbygging som i liten grad tar hensyn til sine omgivelser. Dette ble utgangspunktet for en debatt om miljømessig bærekraft mellom politikerne fra H, Frp, Ap og R.

Innlegg fra sosiologistudent Andreas Bakke Ringstad. Bærekraftig byutvikling er en by for folk med senkede skuldre og hevet hodet, påpekte han. Foto: Erik Cockbain

Neste debattema var sosial bærekraft. Som innledning til denne delen holdt sosiologistudent Andreas Bakke Ringstad en treffende appell om møtet mellom bygninger og mennesker, og behov for ukommersielle møteplasser for folk med senkede skuldre og hevet hodet. Hvem eier byen – de som eier byggene eller de som bruker byen? 

Her var det politikerne fra SV, Sp, Krf og PP som skulle til pers. Det var stor enighet om viktigheten av å skape gode møteplasser. Samtidig var det relativt bred enighet om at byutvikling nødvendigvis vil føre til endringer som ikke alle innbyggere er like begeistret for. Et forslag som kom opp i denne delen av debatten var om man kan ha enda mer dialog med befolkningen om hva de er mest redde for å miste, i møte med transformasjon og byutvikling

Påtroppende byarkitekt Henrik Lundberg snakket bla. om  å trygge utbyggerne på å bygge noe annet enn den samme leiligheten om igjen og om igjen. Foto: Erik Cockbain

Siste del av debatten var løselig knyttet til «økonomisk bærekraft». Her ble det først innledet fra påtroppende byarkitekt Henrik Lundberg. Han viste til utfordringene med et system der summen av alle krav og interesser gjør at vi bygger de samme leiligheten om igjen og om igjen. Han utfordret politikerne til å prioritere sentrale utbyggingsområder enda sterkere og planlegge for flere boligtypologier inkl. deleløsninger. En viktig rolle for kommunen er å trygge utbyggerne på at det går greit å bygge mer allsidig, og støtte opp om pådrivere som Vindmøllebakken og Vålandstun. Lundberg avsluttet med å spørre politikerne hvilke forventninger de har til byarkitekten.

I den siste debatten deltok politikerne fra H, V, MDG og Folkets parti. Det ble sagt at man håper byarkitekten vil være en like tydelig og uredd stemme som byantikvaren har vært, og kan bidra til at arkitektonisk kvalitet er godt forankret gjennom hele planprosessen. Flere tok også opp behovet for fleksibilitet og at byutvikling i stor grad krever skreddersøm. Det ble også påpekt av flere at Stavanger utvikling (et kommunalt utviklingsselskap) har en viktig  rolle i byutviklingen og må bruke den til å teste ut nye løsninger.   

Styreleder Erik Cockbain i Rogaland BOBY svært fornøyd med arrangementet: «Dette ble et kjempearrangement med gode debatter. Det blir spennende å følge med på hvilken plass byutvikling får i valgkampdebatten fremover.».


Publisert

i

av

Stikkord: