VINNER AV BOBY PRISEN 2020

VINNER AV

BOLIG- OG BYPLANPRISEN 2020

Tildeles Haugesund kommune

for sitt fremragende arbeid med prosjektet
områdeplan Flotmyr
Prisen gis til et planarbeid eller prosjekt som utmerker seg på minst ett av følgende områder: Overordnet strategisk plan, kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling, estetikk og respekt for stedskvalitet, originalitet og innovasjon, konfliktløsning og gjennomføringsevne, metode og planprosess.

Vinneren av Bolig- og byplanprisen 2020 utmerket seg – en områderegulering der kommunen jobbet strategisk godt fra innledende arbeider og åpen konkurranse om utvikling av området i 2011 via medvirkning og utredninger til en ferdig vedtatt områdeplan i 2019.

Prosjektet viste innovativ bruk av arkitektkonkurranse for unge arkitekter, og utviklingen av en designhåndbok. Den viser hvordan overordnede målsettinger som bokvalitet, mobilitet, bærekraft, folkehelse og byutvikling kan løses i praksis.

Plangrepet er et godt eksempel på hvordan man kan skape en bymessig opplevelse i møte mellom småbyer og omkringliggende eneboligområder. Den nye bebyggelsen er overbevisende løst, ikke bare som typologi men med gode løsninger for lokalt økosystem, klima og ulike boformer. Plandokumentene vitner om et sjeldent helhetlig og gjennomarbeidet forslag til stedsutvikling.

Prosjektet viser at kommunale etater med de rette ressursene i samarbeid med private arkitekter og planleggere kan lage gode visjoner for den fremtidige byen og dens boligområder. Vi er stolte av å tildele Bolig- og byplanprisen 2020 til dette prosjektet.

Bolig- og byplanprisen for 2020 tildeles Haugesund Kommune for områdeplanen Flotmyr.

Juryen bestod av:
Joakim Skajaa, Tove Hellem, Aslaug Tveit, Terje Pettersen, Charlotte Helleland og Elin Børrud.


Publisert

i

av

Stikkord: