Bygningsloven 50 år

18. juni 1965 ble Norges første bygningslov vedtatt, og dermed fylte Bygningsloven 50 år i 2015. Forum for Kommunal Planlegging (FKP)og Norsk Bolig- og Byplanforening (BOBY) markerte 50 år med norsk samfunns- og arealplanlegging og den rollen plan- og bygningslovgivningen har spilt i utviklingen av dagens samfunn gjennom et arrangement på Litteraturhuset i Oslo på dagen 50 år etter.

Invitasjon til Bygningsloven 50 år.
Program for markering av Bygningloven 50 år

Bygningsloven 50 år

Innlegg – Bygningsloven 50 år (pdf)

Ideen om planlegging siden 1965
P
rofessor Nils Aarsæther

1980-tallet. Refleksjoner fra en brytningstid
T
idligere Byrådsleder i Oslo, Hans Svelland

Utfordringer ved forarbeidet til plan- og bygningsloven 2008
P
rofessor Hans Chr. Bugge

Kan loven forbedres?
F
orsker Gro Sandkjær Hanssen (prosjektleder EVAplan 2008).


Publisert

i

av

Stikkord: