Kategori: Konferanser

 • Strategisk byplanlegging: Norsk planmøte 2021

  Strategisk byplanlegging: Norsk planmøte 2021

  Hva er strategisk byplanlegging? Hvordan utnytte kreftene i byene våre til større og mer helhetlige løft? Hvordan samordne aktører og interesser som opererer samtidig i en by? Hvordan kan det offentlige være en god aktiv medspiller og samarbeidspartner? Hvordan samarbeide på tvers av eiendomsgrenser og sektorinteresser?  Hvordan få til mest bymessig transformasjon med de investeringene…

 • Planlegge framtiden?
 PLAN 50 år

  Planlegge framtiden?
 PLAN 50 år

  Åpent debattmøte og feiring av Norsk BOBYs medlemstidsskrift PLAN

 • Bygningsloven 50 år

  Bygningsloven 50 år

  FKP og Norsk BOBY markerte 50 år med norsk samfunns- og arealplanlegging.

 • Norsk BOBYs 100-årskonferanse

  Norsk BOBYs 100-årskonferanse

  Fra reform til refleksjon: Byen som samfunnsproblem, danning av ideer om planlegging, trenger vi reformer?

 • Norsk Planmøte 2012 i Bergen

  Norsk Planmøte 2012 i Bergen

  Planlegging flytter grenser: Et samarbeid mellom Norsk BOBY og Hordaland fylkeskommune.

 • Norsk Planmøte 2010 i Oslo

  Norsk Planmøte 2010 i Oslo

  Bokvalitet og bykvalitet: Hvor tett vil vi bo? Marked eller offentlige normer, rammebetingelser, samfunnsbygging og boligfortettingspolitikk.

 • Norsk Planmøte 2008 i Trondheim

  Norsk Planmøte 2008 i Trondheim

  Bærekraft, markedskrefter, planlegging: Gamle motsigelser – nye muligheter? Dagens overhengende miljø- og klimatrusler stiller særlige krav om- og til – planlegging

 • Norsk Planmøte 2004 i Tromsø

  Norsk Planmøte 2004 i Tromsø

  Brudd og omstilling Næringsutvikling, kulturvekst og nyskaping som drivkraft i by- og regionutvikling Norsk Planmøte 2004 fokuserte på trendbrudd og raske endringer som trigger omstilling, kreativitet og nyskaping i byer og regioner. En del av bakteppet for disse endringene er sterkere samspill mellom by og omland ut fra endrede arbeidsplass- og bosettingsmønstre med økt internasjonalisering,…