Strategisk byplanlegging: Norsk planmøte 2021

Hva er strategisk byplanlegging? Hvordan utnytte kreftene i byene våre til større og mer helhetlige […]

Plan 50 år

Planlegge framtiden?
 PLAN 50 år

Åpent debattmøte og feiring av Norsk BOBYs medlemstidsskrift PLAN

Bygningsloven 50 år

FKP og Norsk BOBY markerte 50 år med norsk samfunns- og arealplanlegging.

Norsk Bolig- og Byplanforenings 100-årskonferanse - Fra reform til refleksjon

Norsk BOBYs 100-årskonferanse

Fra reform til refleksjon: Byen som samfunnsproblem, danning av ideer om planlegging, trenger vi reformer?

Norsk Planmøte 2012 - Annonse

Norsk Planmøte 2012 i Bergen

Planlegging flytter grenser: Et samarbeid mellom Norsk BOBY og Hordaland fylkeskommune.

Norsk Planmøte 2010 i Oslo

Bokvalitet og bykvalitet: Hvor tett vil vi bo? Marked eller offentlige normer, rammebetingelser, samfunnsbygging og boligfortettingspolitikk.

Norsk Planmøte 2008 i Trondheim

Bærekraft, markedskrefter, planlegging: Gamle motsigelser – nye muligheter? Dagens overhengende miljø- og klimatrusler stiller særlige krav om- og til – planlegging

Norsk Planmøte 2004 i Tromsø

Brudd og omstilling Næringsutvikling, kulturvekst og nyskaping som drivkraft i by- og regionutvikling Norsk Planmøte […]