Norsk Planmøte 2008 i Trondheim

Bærekraft, markedskrefter, planlegging: Gamle motsigelser – nye muligheter?

Dagens overhengende miljø- og klimatrusler stiller særlige krav om- og til – planlegging. Det var Brundtlandkommisjonens rapport for mer enn 20 år siden som for alvor lanserte bærekraftbegrepet som utvisket motsetningen mellom miljø og utvikling. Samfunnsplanlegging bygger på konsekvensorienterte og kunnskapsbaserte analyser av den langsiktige samfunnsutviklingen, der framtidige ressurser vurderes opp mot framtidige behov. Det er også det bærekraftig utvikling dreier seg om- en balansert utvikling for så vel miljø som økonomi og velferd. Med andre ord kan planlegging og strategier for en mer bærekraftig utvikling ses som to sider av samme sak. På Norsk Planmøte setter vi søkelyset på planlegging som virkemiddel for bærekraftige samfunn, i byer og regioner. Tradisjonelle motsetninger står for fall, mens nye muligheter og dilemmaer dukker opp.

Norsk Planmøte 2008 – program
23. og 24. oktober 2008 i Øysteinsalen, Erkebispegården, Trondheim

Innlegg Norsk Planmøte 2008 – dag 1

Bevare meg vel! Verditap og grønne bekymringer
Per Arianisen, Institutt for filosofi, Universitetet i Oslo

Klimagassregnskap for bygg
Zdena Cervenka, Seniorrådgiver Statsbygg

Svartlamoen – et avantgardistisk eksempel på bærekraftig byutvikling og demokratisk planlegging?
Sosiolog Are Thorkildsen

Innlegg Norsk Planmøte 2008 – dag 2

Bærekraftig planlegging og governance – teori og praksis?
Bærekraftig planlegging og governance – teori og praksis? (artikkel)
Dr. Ing. seniorrådgiver Tor Medalen, Asplan Viak

Bærekraftig byutvikling i Trondheim kommune
Kommunaldirektør for byutvikling Haakon Grimstad, Trondheim kommune

Kommentar
Siv. Ing. Erik A. Hammer, Daglig leder i Grønn Byggallianse

Bærekraftig byutvikling i Trondheim kommune
Eiendomsutvikler Ivar Koteng

 

 

 


Publisert

i

,

av

Stikkord: