Plan 50 år

Planlegge framtiden?
 PLAN 50 år

I anledning PLANs 50-års jubileum i 2016, inviterte Norsk BOBYs medlemstidsskrift PLAN til åpent debattmøte og en liten feiring av bladet.

PLAN 50 år: tirsdag 26. april kl. 18.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Program for PLANs 50-årsjubileum

Program

Hege Gundersen (forlagssjef i Universitetsforlaget) ønsket velkommen

Planarbeidernes musikklag spiller

Ordstyrer: Susan Brockett (medlem av PLANs redaksjonsråd)

Tema 1: Tidsskriftets historie og rolle

Andreas Hompland (sosiolog og skribent, tidl. redaktør av Plan og arbeid og PLAN): Et skråblikk på PLANs historie og fagpressens rolle i det offentlige ordskiftet

Tema 2: Byutvikling og samferdsel

Jan Fredrik Lund (leder av NTP-sekretariatet i Statens vegvesen): NTP og samspillet mellom stat og byområdene om transportløsninger og byutvikling

Grethe Salvesvold (fagsjef i Samarbeidsalliansen Osloregionen): Kommentar

Åpen debatt

Tema 3: Integrering og boligpolitikk

Geir Barvik (direktør for IMDi): Bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere

Helge Eide (direktør for interessepolitikk i KS): Kommentar

Åpen debatt

Tema 4: Regional utvikling i en brytningstid

Jon P. Knudsen (førsteamanuensis Universitetet i Agder): Hvordan klimapolitikken som styrende premiss for andre politikkfelt, har skapt en ny regional eller romlig forståelse

Hallgeir Aalbu (ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet): Kommentar

Åpen debatt


Publisert

i

av

Stikkord: