Norsk Planmøte 2004 i Tromsø

Brudd og omstilling

Næringsutvikling, kulturvekst og nyskaping som drivkraft i by- og regionutvikling

Norsk Planmøte 2004 fokuserte på trendbrudd og raske endringer som trigger omstilling, kreativitet og nyskaping i byer og regioner. En del av bakteppet for disse endringene er sterkere samspill mellom by og omland ut fra endrede arbeidsplass- og bosettingsmønstre med økt internasjonalisering, endrede sosiale og kulturelle nettverk og mønstre, og tap av tradisjonelle arbeidsplasser. Planmøtet viste lokale, regionale og internasjonale eksempler der samfunnskriser – brudd – har gitt nye muligheter og virker som katalysator for positiv endring, omstilling og vekst. Planmøtet belyste utfordringer som de nye framtidsbildene, formet av nye drivkrefter, gir by- og regionplanleggingen.

Hovedtema i programmet var:
• Regionale utfordringer i lokale og globale framtidsbilder
• Kommuner i omstilling – forrykking av det etablerte
• Kultur og næring – to sider av utviklingen – samme sak?
• Innovasjon og næringsutvikling
• Innovasjon og byenes utfordringer

Norsk Planmøte 2004 – Program

Se også tidskriftet PLAN, nr. 4 2004, der flere av innleggene er gjengitt i omarbeidet form:

Leder: fra industrikultur til kulturindustri

 

 


Publisert

i

,

av

Stikkord: