Norsk Planmøte 2012 - Annonse

Norsk Planmøte 2012 i Bergen

Planlegging flytter grenser

Norsk Planmøte 2012 hadde tittelen «Planlegging flytter grenser» og var et samarbeid mellom Norsk Bolig- og byplanforening og Hordaland fylkeskommune. Målgruppe for konferansen var planleggere og plansaksbehandlere i kommunal og statleg forvaltning, næringsutviklere og utbyggere, kommune- og fylkespolitikere, konsulenter innen plan og arkitektur, regionale sektororganer og forskere og studenter.

Temaet for konferansen bygde på dei tre hovedpillarene i EUs Europa 2020-strategi. «Planlegging flytter grenser» favner vidt og er mangetydig. Grenser kan tolkes både som administrative, tematiske og metodiske grenser. I tillegg kan planlegging skape utvikling, flytte grenser og utvide handlingsrommet. En hovedide var å henta fagkunnskap utenfor landegrensene og bli inspirert av viktige prosessar i europeiske land. Eit fundament for konferansen er EU sin Europa 2020 strategi som set opp tre hovudpilarar for felles satsing: 1) Skape konkurransekraft og utjevning 2) Øke trivsel og redusere ekskludering 3) Fremme miljømessig bærekraft.

Program A4 Norsk Planmøte 2012
Program A3 Norsk Planmøte 2012

Norsk Planmøte 2012 – innlegg 22. oktober

Planutfordringar og lokaldemokrati i europeisk perspektiv
Anne Gine Hestetun, adm. direktør StorBergen Boligbyggelag

Achievements of strategic planning and governance in Europe
Klaus R. Kunzmann, professor, Technische Universität Dortmund

From Coal Capital to Modern Capital
Phil Williams, Head of Planning, Cardiff Council

Malmø i Øresundregionen
Tyke Tykesson, arkitekt, Malmø Stadsbygnadskontor

Kunsten å planlegge
Kurt Johannessen, performancekunstnar

Norsk Planmøte 2012 – innlegg 23. oktober

Bergen – frå nokke for seg sjølv til storbyregion
Hans Jacob Roald, forfattar og planleggjar, Bergen kommune

Pilar 1 Berekraftig by- og regionplanlegging – Integrating transport and urban planning
Luca Bertolini, professor, Universitetet i Amsterdam

Pilar 2 Konkurransekraft – Attraktive stader og attraktive regionar – barometer for planlegging
Solveig Svardal, forskar, Telemarksforskning

Pilar 3 Trivsel og integrasjon – Damsgårdsundet – arealplanlegging for sosial omstilling
Lisbeth Iversen, byråd, Bergen kommune

Sesjon 1 Berekraftig by- og regionplanlegging

Byen og regionen – et vanskelig samliv
Tor Selstad, professor, Høgskolen i Lillehammer

Bybanen og byutvikling i Bergen
Mette Svanes, plansjef, Bergen kommune

Framtidens-byer – gode og klimavennlige
Øyvind Årvig, seniorrådgiver, Miljøverndepartementet

Berekraftig byutvikling
Fredrik Barth, siv.arkitekt, AsplanViak

Sesjon 2a Konkurransekraft og kompetanse

Konkurransen om kompetansen
Lillian Hatling, seniorrådgjevar, Distriktssenteret

Planlegging for kompetansearbeidsplassar
Hans Erik Ringkjøb, ordførar Voss kommune

Campus Sogndal
Jarle Aarvoll, ordførar Sogndal kommune

Nordahl Grieg Vidaregåande skole – prisvinnande byutviklingsprosjekt
Rolf Maurseth, viseadm. direktør, Link arkitektur

Sesjon 2b Kulturell kompetansekraft

Bryggen – statussymbol og verdsarv
Per Morten Ekerhovd, fylkeskonservator, Hordaland fylkeskommune

Hansa blei Hansapark og prisvinnande utbyggingsprosjekt
Roy-Eddy Lie, dagleg leiar, Liegruppen Eiendom AS

Oseana – kulturhus med miljøprofil
Andreas Grieg, siv.arkitekt, Grieg Arkitekter AS

Frå tørrdokk til finansiell dokkingstasjon – transformasjon av Solheimsviken
Bjart Nygaard, ad. direktør, GC Rieber Eiendom AS

Sesjon 3 Trivsel og integrasjon

Korleis minske sosiale helseforskjellar og forbetre livsvilkår med planlegging
Aril Øien, planleggjar, Oppegård kommune

Sokndal slow city – universell utforming
Nils Jacobsen, næringssjef, Sokndal kommune

Sykkelsatsing i Kristiansand – en suksesshistorie
Øystein Holvik, plan- og miljøvernsjef, Kristiansand kommune

Bustader og uteområde som fremjar helse og livskvalitet
Morten Ramm Salbu, siv.arkitekt, Ramm Salbu Arkitekter

Plenumsavslutning

Planfaget – grenser for vekst?
Eva Falleth, professor, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Verdas beste planlov?
Erik Vieth Pedersen, avdelingsdirektør, Miljøverndepartementet

Planleggingshorisonter i et hundreårsperspektiv
Marius Grønning, arkitekt, Universitetet for miljø- og biovitenskap


Publisert

i

,

av

Stikkord: