Norsk Bolig- og Byplanforenings 100-årskonferanse - Fra reform til refleksjon

Norsk BOBYs 100-årskonferanse

Fra reform til refleksjon: Norsk Bolig- og Byplanforenings 100-årskonferanse

Konferansen var delt opp i tre tema som ga ulike grunnlag for betraktninger om hvor Norsk Bolig- og Byplanforening står etter 100 år. Tidsskriftet Plan kom ut med et eget temanummer i anledning 100-årskonferansen, se leder: Historien som læremester? og innholdsfortegnelse for Plan nr 4-5 2013.

Norsk Bolig- og Byplanforenings 100-årskonferanse ble arrangert 18. november 2013 på Håndverkeren i Rosenkrantzgate  7 (Festsalen).

Program for BOBYs 100-årskonferanse

Tema 1: Hva slags samfunnsproblem var byen – og hva er problemet nå?

Boligreformisme og det urbane spørsmål gjennom hundre år
Erling Annaniassen, historiker

Om å portrettere moderne kulturarv
Bodil Furu og Anne-Kristine Kronborg


Reformisme og det moderne landskapet: En film laget til Norsk Bolig- og Byplanforenings 100-årjubileum.

Regi: Bodil Furu, videokunstner
Manus: Anne Kristine kronborg, kunsthistoriker


Tema 2: Hvordan dannes ideer om planlegging?

IFHTP and the Discourse on the Modern City Between the Wars
Renzo Riboldazzi, arkitekturhistoriker

Norsk BOBY and the Transnational Planning Dialogue
Michael A. Geertse, arkitekturhistoriker

Norsk Bolig- og Byplanforenings 100-årskonferanse - Marius Grønning, Renzo Riboldazzi og Michael A. Geertse
Fra venstre: Marius Grønning, Renzo Riboldazzi og Michael A. Geertse diskuterer hvilken rolle Norsk Bolig- og Byplanforening spilte i nasjonal og internasjonal sammenheng. Foto: GR

Tema 3: Trenger vi reformer?

Challenges and Design for the Contemporary City – Experiences from Paris, Moscow and the Horizontal Metropolis
Paola Viganò, arkitekt og urbanist

Which scale and instruments for efficient regional planning policies? – Lessons from the Grand Paris initiative
Denis Bocquet, byhistoriker

Plenumsdebatt og panel

Norsk Bolig- og Byplanforenings 100-årskonferanse - plenumsdebatt
Kjell Spigseth i plenumsdebatten. Foto: GR
Paneldebatt på BOBYs hundreårsjubileum
Paneldebatt. Fra venstre: Hilde Haslum (Byplansjef, Drammen kommune), Pål Guthorm Kavli (Leder Trondheim BOBY), Morten Wasstøl (Leder Oslo BOBY). Foto: GR

Publisert

i

av

Stikkord: