Strategisk byplanlegging: Norsk planmøte 2021

Hva er strategisk byplanlegging? Hvordan utnytte kreftene i byene våre til større og mer helhetlige løft? Hvordan samordne aktører og interesser som opererer samtidig i en by? Hvordan kan det offentlige være en god aktiv medspiller og samarbeidspartner? Hvordan samarbeide på tvers av eiendomsgrenser og sektorinteresser?  Hvordan få til mest bymessig transformasjon med de investeringene vi har til rådighet?

Vi skal se på strategiske prosjekter i Norge og i Europa som hver for seg forsøker få til felles løft innenfor de stramme rammene av tid og økonomi man må forholde seg til, men uten å miste en felles visjon av syne.

Planmøtet vil se på prosjekt og planer hvor man har klart å samordne fag, ansvarsfelt, interesser og aktører for å forme byen for å skape meningsfylte omgivelser i hverdagen.

Man kan delta fysisk og digitalt.

Påmelding: StyreWeb – Arrangement

 

PROGRAM

Dag 1 AHO:

Konferansier: Halvor Weider Ellefsen

Undergrunnen som showstopper

Strategisk planlegging av undergrunn (10-12h) Karin Helms (president for IFLA), Amy Oen (NGI), Elisabeth Sjødahl (AHO), Ingeløv Erikssen, Oslo kommune

 Hvordan jobbe sammen

Strategisk planlegging (13-15h) Strategisk planlegging: Elin Børrud (NMBU), Lysakerbyen: Janike Hovland (kommunalsjef Bærum kommune), Ile de nantes: Ann-Mie Depuydt (uaPs), Strategisk byledelse: Rina Brunsell Harsvik AHO

Middag, mingling og fest

Tårnet kulturarena Konferanse – Tårnet Kulturarena (taarnetkulturarena.no)

 

Dag 2  VEGA SCENE:

Konferansier: Halvor Weider Ellefsen

Morgenbad og badstue https://kokoslo.no/ (7-8 h)

Byvandring, VPOR Ensjø (9-11 h)

Offentlig prosjektdrevet byutvikling (12-16h)

Antwerpen og Leuven: Marcel Smets (KULeuven), Lier og Skien: Franco Ghilardi (G+H arkitekter), Hamar (GK6 Institutt for urbanisme, AHO)

 

Norsk forening for bolig- og byplanlegging har siden stiftelsen i 1913 vært en ideell og partiuavhengig organisasjon for alle som er engasjert og interessert i by- og samfunnsplanlegging.

Foreningen er landsdekkende. Medlemmene er arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, politikere, utbyggere, beboere og andre med interesse for by- og stedsutvikling.

Foreningen skal være en uavhengig plattform for debatt om planlegging og byutvikling uavhengig av roller, politiske motsetninger og profesjonsgrenser.