Strategisk byplanlegging: Norsk planmøte 2021

Hva er strategisk byplanlegging? Hvordan utnytte kreftene i byene våre til større og mer helhetlige løft? Hvordan samordne aktører og interesser som opererer samtidig i en by? Hvordan kan det offentlige være en god aktiv medspiller og samarbeidspartner? Hvordan samarbeide på tvers av eiendomsgrenser og sektorinteresser?  Hvordan få til mest bymessig transformasjon med de investeringene vi har til rådighet?

Vi skal se på strategiske prosjekter i Norge og i Europa som hver for seg forsøker få til felles løft innenfor de stramme rammene av tid og økonomi man må forholde seg til, men uten å miste en felles visjon av syne.

Planmøtet vil se på prosjekt og planer hvor man har klart å samordne fag, ansvarsfelt, interesser og aktører for å forme byen for å skape meningsfylte omgivelser i hverdagen.

Man kan delta digitalt.

Påmelding: StyreWeb – Arrangement

 

 

 

Norsk forening for bolig- og byplanlegging har siden stiftelsen i 1913 vært en ideell og partiuavhengig organisasjon for alle som er engasjert og interessert i by- og samfunnsplanlegging.

Foreningen er landsdekkende. Medlemmene er arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, politikere, utbyggere, beboere og andre med interesse for by- og stedsutvikling.

Foreningen skal være en uavhengig plattform for debatt om planlegging og byutvikling uavhengig av roller, politiske motsetninger og profesjonsgrenser.