Norsk Planmøte 2010 i Oslo

Bokvalitet og bykvalitet

Hvor tett vil vi bo? – Hva sikrer etterspurt kvalitet, marked eller offentlige normer? – Er rammebetingelsene for boligbygging i de andre nordiske land bedre enn i Norge? Arkitekten som samfunnsbygger? er tiden er moden for en ny boligfortettingspolitikk?

Hovedinnledere: Jens Kvorning fra København, Mary Ann Stamsund fra UiB , Michael Anderssen fra København, Ruud Gietema  fra Nederland og Martin Meland fra OBOS.

Norsk Planmøte 27. og 28. september 2010 var en del av Arkitekturtriennalen i Oslo som samlet ca 145 deltakere i Oslo Kongressenter.

Program Norsk Planmøte 2010

Innlegg Norsk Planmøte 2010 – dag 1

Compact city og bærekraft: Hvor tett vil vi bo?

Compact city og bærekraft: hvor tett vil vi bo?
Jens Kvorning, Kunstakademiets Arkitekturavdeling København

Bærekraftig tetthet
Silje Hoftun, Plan- og bygningsetaten i Oslo

Compact City og Bærekraft: Hvor tett vil vi bo?
Eivind Selvig, Civitas

Vil Normenn ha gater utenfor sentrumskjernen?
Vil Normenn ha gater utenfor sentrumskjernen? (artikkel)
Susanne Urban, Urban Rabbe Arkitekter

Øystein Grønning, migrant a+u

Hva sikrer etterspurt bokvalitet: Marked eller offentlige normer?

Boligbyggingen – utvikling og trender
Kåre Elnan, Prognosesenteret

Bokvalitet og folkehelse – utvikler vi ”inkluderende byer?
Michael Fuller-Gee, Husbanken

Hva sikrer etterspurt bokvalitet, marked eller offentlige normer?
Jon Guttu, NIBR

Forslag til utearealnormer i Oslo
Magnus Boysen, Plan- og bygningsetaten i Oslo

Rammer for boligplanlegging i Norden

Boligøkonomi i Norden – en sammenlikning mellom Sverige, Danmark og Norge
Mary-Ann Stamsø, forsker SITO og HiO

Helsingfors v/representant for plankontoret

Kultur- og værdibaseret boligbyggeri
Per Riisom, Gehl Architects

Ensjø – fra bilby til boligby
Magnus Boysen, Plan- og bygningsetaten

Innlegg Norsk Planmøte 2010 – dag 2

Arkitekten som «samfunnsbygger»?

Arkitektrollen i det 20. århundret Norden
Michael A. Andersen, Kunsakademiets Arkitekturavdeling København

Arkitekten som forvalter av kvalitet (engelsk)
Ruud Gietema, KCAP Architects and Planners

Arkitekten i det offentlige
Bente Florenius, Bergen kommuneHans Jacob Roald, Fjell kommune

Trengs en nasjonal byfortettingspolitikk?

Trengs det en offentlig byfortettingspolitikk?
Martin Mæland, OBOS

Orientering om Boligpolitisk utvalg
Mariann Blomli, KRD

Trengs en politikk om bygg og bolig?
Halvor Langseth, Fellesforbundet LO

Trengs en nasjonal byfortettingspolitikk?
Ketil Kiran, Archus Arkitekter, Oslo

Det norske boligmarkedet, en Sovjetisk skobutikk? Litt fordomsfulle historier fra virkeligheten
Børre Skodvin, AHO / Jensen & Skodvin Arkitekter

Arkitekten som samfunnsbygger
Hans Jacob Roald, Fjell kommune


Publisert

i

,

av

Stikkord: