BYSKIKK OG BYGGEHØYDER: BAF Debattmøte 15. november

BYSKIKK OG BYGGEHØYDER: BAF Debattmøte 15. november

BAF inviterer til åpent debattmøte på Bryggen museum tirsdag 15.november kl. 19.00 i forbindelse med revisjon av kommuneplanbestemmelsene for kompakt byutvikling. Bergensk byskikk er kompakt, urban byvev med allmenninger mellom fjell og sjø, – by i naturamfi med utsikt fra bygg og byrom. Bergen kommune har utarbeidet en utredning som legger føringer for etabering av høyhus men også tydligjør hvilken områder skal skjermes. Bergen arkitektforening har invitert deltakere med bakgrunn fra begge det offentlige og det private hvor diskusjonen om fremtidens kvalitetskrav til arkitektur og urbanisering vil bli tatt opp.

– Får vi en god og attraktiv by med høy tetthet og flere høye hus?

– Hvem skal få lov å bygge høyt? Og hvor høyt?

– Hva mener vi med stedsidentitet og stedets egenart?

– Trenger vi overordnede rammer for byens byrom og byens form?

Arkitekter og planleggere er invitert til innlegg og paneldebatt :
Mette Svanes Etatsdirektør Plan og bygningsetaten og Stein Furru arkitekt og planlegger fra Bergen kommune presenterer rapporten «Byskikk og byggehøyder»
Øystein Grønning Arkitekt fra Migrant AS, Om høyhusdebatten i Oslo, profilert debattant i fra Oslo
Per Morten Ekerhovd Konstituert Fylkeskultursjef, tidligere visepresident i NAL, snakker er om Bergens historiske og estetiske kvaliteter
Bjart Nygaard, Arkitekt og tidlegere leder av GCRieber, nå involvert i en rekke andre utbyggingsprosjekter. Trenger Bergen flere høyhus?
Møteleder: Frode Bjerkestrand

Møtet er gratis for medlemmer i BAF/ NAL. Andre betaler kr 50,- Ta med kontanter.

Her kan dere laste ned utredningen Byskikk og byggehøyder
FB Event
Vel møtt
Med vennligst hilsen
Styret i BAF


Publisert

i

av

Stikkord: