Kategori: Eksternt

  • BYSKIKK OG BYGGEHØYDER: BAF Debattmøte 15. november

    BYSKIKK OG BYGGEHØYDER: BAF Debattmøte 15. november

    BAF inviterer til åpent debattmøte på Bryggen museum tirsdag 15.november kl. 19.00 i forbindelse med revisjon av kommuneplanbestemmelsene for kompakt byutvikling. Bergensk byskikk er kompakt, urban byvev med allmenninger mellom fjell og sjø, – by i naturamfi med utsikt fra bygg og byrom. Bergen kommune har utarbeidet en utredning som legger føringer for etabering av…