Stikkord: Strategisk planlegging

  • Strategisk byplanlegging: Norsk planmøte 2021

    Strategisk byplanlegging: Norsk planmøte 2021

    Hva er strategisk byplanlegging? Hvordan utnytte kreftene i byene våre til større og mer helhetlige løft? Hvordan samordne aktører og interesser som opererer samtidig i en by? Hvordan kan det offentlige være en god aktiv medspiller og samarbeidspartner? Hvordan samarbeide på tvers av eiendomsgrenser og sektorinteresser?  Hvordan få til mest bymessig transformasjon med de investeringene…