Forfatter: Norsk BOBY

 • Norsk Planmøte 2010 i Oslo

  Norsk Planmøte 2010 i Oslo

  Bokvalitet og bykvalitet: Hvor tett vil vi bo? Marked eller offentlige normer, rammebetingelser, samfunnsbygging og boligfortettingspolitikk.

 • BOBY-prisen 2010 til Iladalsområdet

  BOBY-prisen 2010 til Iladalsområdet

  Bolig- og byplanprisen 2010 går til Iladalsområdet i Trondheim Prosjektet Iladalen omfatter åpning av 700 meter av Ilabekken fra Benneches veg til Ilsvikbassenget, opparbeidelse av ca 30 daa friområde med turveg, ballplass, lekeplass og kunst. I tillegg kommer omfattende miljøtiltak hvor målsettingen har vært å reetablere et naturlig biologisk mangfold i vassdraget. Prosjektet er planlagt…

 • Norsk Planmøte 2008 i Trondheim

  Norsk Planmøte 2008 i Trondheim

  Bærekraft, markedskrefter, planlegging: Gamle motsigelser – nye muligheter? Dagens overhengende miljø- og klimatrusler stiller særlige krav om- og til – planlegging

 • BOBY-prisen 2008 til T-baneringen i Oslo

  BOBY-prisen 2008 til T-baneringen i Oslo

  T-baneringen i Oslo mottar BOBY-prisen 2008 fordi prosjektet skårer høyt på ”overordnet strategisk plan”, men utmerker seg spesielt mht ”kvalitet og innhold i forhold til bærekraftig utvikling” og ”konfliktløsning og gjennomføringsevne” Prisen ble delt ut på Norsk Planmøte 2008 i Trondheim 23. og 23. oktober. I 2008 er det kommet inn forslag på 12 ulike…

 • Norsk Planmøte 2006 i Oslo

  Norsk Planmøte 2006 i Oslo

  Migrasjon: Nye byer, nye steder – Utfordringer for bolig- og byplanleggingen i et pluralistisk samfunn Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo 21-22. september 2006 Program for Norsk Planmøte 2006 Innlegg Norsk Planmøte 2006 – dag 1 Integrasjon som utfordring – politisk, sosialt og kulturelt Stein Ringen, Professor of Sociology and Social Policy, Fellow of Green College,…

 • Norsk Planmøte 2004 i Tromsø

  Norsk Planmøte 2004 i Tromsø

  Brudd og omstilling Næringsutvikling, kulturvekst og nyskaping som drivkraft i by- og regionutvikling Norsk Planmøte 2004 fokuserte på trendbrudd og raske endringer som trigger omstilling, kreativitet og nyskaping i byer og regioner. En del av bakteppet for disse endringene er sterkere samspill mellom by og omland ut fra endrede arbeidsplass- og bosettingsmønstre med økt internasjonalisering,…