BOBY-prisen 2016

Straume sentrum er vinner av BOBY-prisen 2016! Fra kjøpesenter til by: De bygger Sotra kystby

Norsk Planmøte 2016 i Stavanger

Norsk Planmøte 2016: Befolkningspolitikk og boligutvikling – FNs New Urban Agenda i Norge.

Generalforsamling 2016

Vi kunngjør med dette at generalforsamling for Norsk BOBY avholdes mandag 7. november 2016 kl. 17:00 på Hotell Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7, Stavanger.

Plan 50 år

Planlegge framtiden?
 PLAN 50 år

Åpent debattmøte og feiring av Norsk BOBYs medlemstidsskrift PLAN

Bygningsloven 50 år

FKP og Norsk BOBY markerte 50 år med norsk samfunns- og arealplanlegging.

Norsk Planmøte 2010 i Oslo

Bokvalitet og bykvalitet: Hvor tett vil vi bo? Marked eller offentlige normer, rammebetingelser, samfunnsbygging og boligfortettingspolitikk.

BOBY-prisen 2010

BOBY-prisen 2010 til Iladalsområdet

Bolig- og byplanprisen 2010 går til Iladalsområdet i Trondheim Prosjektet Iladalen omfatter åpning av 700 […]

Norsk Planmøte 2008 i Trondheim

Bærekraft, markedskrefter, planlegging: Gamle motsigelser – nye muligheter? Dagens overhengende miljø- og klimatrusler stiller særlige krav om- og til – planlegging

BOBY-prisen 2008 til T-baneringen i Oslo

T-baneringen i Oslo mottar BOBY-prisen 2008 fordi prosjektet skårer høyt på ”overordnet strategisk plan”, men […]

Norsk Planmøte 2006 i Oslo

Migrasjon: Nye byer, nye steder – Utfordringer for bolig- og byplanleggingen i et pluralistisk samfunn […]