Forfatter: Norsk BOBY

 • EKSTRA NYHETSBREV SEPTEMBER 2020

  World Habitat Day – Pandemics and Future Cities, October 5 The United Nations Human Settlement Programme (UN HABITAT) in April/May this year started developing a new flagship report: “The future State of Cities in a World with Pandemics” to be launched during UN’s “Urban October” – campaign 2020. Habitat Norway, in collaboration with UN Habitat…

 • Norsk Planmøte 2020

  – fredag 23. oktober Norsk Bolig- og Byplanforening avholder generalforsamling og deler ut Bolig- og byplanprisen for 2020 Utdelingen av denne prisen skjer hvert annet år, og formålet er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging. Under følger en oversikt over de nominerte prosjektene til prisen. Verket, Moss – foreslått av…

 • World Habitat Day

  – Pandemics and Future Cities, October 5 The United Nations Human Settlement Programme (UN HABITAT) in April/May this year started developing a new flagship report: “The future State of Cities in a World with Pandemics” to be launched during UN’s “Urban October” – campaign 2020. Habitat Norway, in collaboration with UN Habitat and world leading…

 • URBAN OKTOBER 2020

  URBAN OKTOBER 2020

  PROGRAM 5 – 26 OKTOBER 2020 Oslo 5. oktober, kl. 15 -18. Den internasjonale Habitat dagen. Webinar: Pandemics and Future Cities. I samarbeid med FNs bosettingsprogram (UN Habitat). Påmelding: www.habitat-norge.org Kontaktperson: Erik Berg Kristiansand, uke 43, dato ikke bestemt: Visning av filmen «PUSH» om global boligspekulasjon med Leilana Fahri, Saskia Sassen og Joseph Stiglitz. Paneldiskusjon. Samarbeidspartner Agder BOBY, Linjeforeningen Pangea, FN sambandet Sør.  Sted: Universitetet i…

 • Reguler boligmarkedet!

  Torill Eidsheim (H) beskriver i Klassekampen 31. juli ideen om en tredje boligsektor som fantasiløs, utdatert og ikke-fungerende. I virkeligheten er det dagens (manglende) boligpolitikk som passer til ovennevnte betegnelser. Med dereguleringen av boligmarkedet, som startet med avvikling av prisregulering for borettslagsleiligheter i 1982 og ble avsluttet med oppheving av husleieregulering i 2010, har boligen…

 • BOBY-prisen 2016

  BOBY-prisen 2016

  Straume sentrum er vinner av BOBY-prisen 2016! Fra kjøpesenter til by: De bygger Sotra kystby

 • Norsk Planmøte 2016 i Stavanger

  Norsk Planmøte 2016 i Stavanger

  Norsk Planmøte 2016: Befolkningspolitikk og boligutvikling – FNs New Urban Agenda i Norge.

 • Generalforsamling 2016

  Generalforsamling 2016

  Vi kunngjør med dette at generalforsamling for Norsk BOBY avholdes mandag 7. november 2016 kl. 17:00 på Hotell Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7, Stavanger.

 • Planlegge framtiden?
 PLAN 50 år

  Planlegge framtiden?
 PLAN 50 år

  Åpent debattmøte og feiring av Norsk BOBYs medlemstidsskrift PLAN

 • Bygningsloven 50 år

  Bygningsloven 50 år

  FKP og Norsk BOBY markerte 50 år med norsk samfunns- og arealplanlegging.