Norsk Planmøte 2020

– fredag 23. oktober

Norsk Bolig- og Byplanforening avholder generalforsamling og deler ut Bolig- og byplanprisen for 2020

Utdelingen av denne prisen skjer hvert annet år, og formålet er å heve samfunnets interesse og respekt for god bolig- og byplanlegging.

Under følger en oversikt over de nominerte prosjektene til prisen.

Verket, Moss
– foreslått av Asplan Viak

Vervet, Tromsø
– foreslått av BOBY Nord

NTNU Campus Trondheim,
– foreslått av WSP og Gottlieb Paludan Architects Norge

Martodden, Hamar,
– foreslått av BOBY Innlandet og Hamar kommune

Flotmyr, Haugesund,
– foreslått av Haugesund kommune.

FMV Vest, Fredrikstad,
– foreslått av Jotne, Selvaag bolig

Les mer om de nominerte


Publisert

i

av

Stikkord: