Programmet for Norsk Planmøte 2018 er lansert!

Nå åpner vi for påmelding til Sammen om byen: Norsk Planmøte 2018.

Påmeldingsfrist for påmelding er 14. september. 

Meld deg på her!

Tid:
Dag 1: 20. september 2018 kl. 09.0017.00 med påfølgende festmiddag.
Dag 2: 21. september 2018 kl. 08.30–16.30

Sted:
Prinsen kino, Prinsens gate 2b, Trondheim

Pris:
Medlem i Norsk BOBY: 3490 kroner
Ikke medlem: 4490 kroner
Student: 660 kroner

Du får rabatt på Norsk Planmøte om du er medlem av Norsk BOBY. Medlemskapet koster kun 670 kroner i året og du kan
bestille medlemskap her.

Overnatting i Trondheim:
Det er reservert rabbaterte rom på Comfort hotel park.
Kontakt co.park@choice.no eller ring 73 83 39 00 og oppgi referansekoden GB000124 når du bestiller.

Torsdag til fredag:
Enkeltrom: 990,-
Dobbeltrom: 1190,-
Tilknytningsdøgn onsdag til torsdag
Enkeltrom: 1190,-
Dobbeltrom: 1390,-

Program:

DAG 1: SAMMEN OM BYEN – SAMARBEID MED INNBYGGERNE

09.00
Registrering og kaffe – Filmvisning i kinosalen

09.30
Velkommen til Trondheim
Sissel Trønsdal (Ap), Trondheim kommune

09.35
Medvirkning som metode
Statssekretær Lars Jacob Hiim (H), Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.45
Selvbyggeri på Svartlamon: Et byøkologisk forsøksområde i Trondheim
Katrine Emilie Standal, daglig leder for Svartlamon

10.05
Midlertidige studentprosjekter i byrom: NTNU Live Studio
Steffen Wellinger, professor i arkitektur NTNU

10.25
Pause

10.40
Hendelser på Nyhavna: Involvering i utviklingen av Trondheims nye bydel
Monica Stendahl Rokne, produsent og daglig leder, Cirka teater
Nadja Sahbegovic, prosjektleder En blå tråd, Trondheim kommune

11.00
Klimaendringer og hverdagsmobilitet i norsk planlegging
Tanu Priya Uteng og Maja Karoline Rynning, Transportøkonomisk institutt

11:20
City planner – et digitalt planleggingsverktøy
Erik Landsnes, Norkart

11.40
Lunsj – Sted: Alma’s

12.30
Byvandring: Midlertidig prosjekt i Kongens gates allmenning – Prøveprosjekt Olav Tryggvasons gate – Svartlamon

14.00 Parallelle sesjoner:
Sesjon 1 – Samskaping – Utvikling av Svartlamon sett fra ulike perspektiver. Sted: Verkstedhallen på Svartlamon
Sesjon 2 – Midlertidighet – Hva og hvordan. Sted: Studio:Beta på Nyhavna
Sesjon 3 – Verksted som verktøy – et miniverksted. Sted: Rambøll på Nyhavna
Sesjon 4 – Digitale verktøy – Hvordan få til mer og målretta medvirkning? Sted: Koteng AS på Nyhavna

16.15
Oppsummering av parallelle sesjoner
Prinsen kino

17.00
Pause

17.15
Generalforsamling i Norsk bolig- og byplanforening

19.30
Plan og pils
Festmiddag og utdeling av Boby-prisen

 

DAG 2: SAMMEN OM BYEN – SAMARBEID MELLOM DE ULIKE AKTØRENE

08.30
Kaffe og mingling

09.00
Velkommen til dag to: Introduksjon til dag 2 og Boby-prisen
Karin van Wijngaarden, leder av Norsk Boby

09.20
Sosial boligbygging og innbyggerinitiativ
Arild Eriksen, Fragment

09.40
Med hjerte for levende lokaler og Arendal
Lisbeth Iversen, Hjerte for Arendal

10.00
Kaffepause

10.20
Folketråkk
Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver arkitektur DogA

10.40
Tverrfaglighet i byplanlegging – en forutsetning for god medvirkning
Magnus Jørgensen, Rodeo arkitekter

11.00
Kaffepause

11.20
Målrettet samspill
Øystein Bull Hansen, BylivSenteret NAL

11.40
Evaluering av PBL (evaPLAN) og medvirkning
Torill Nyseth, professor ved institutt for samfunnsvitenskap UiT

12.00
Lunsj i byrommene

13.00
Forflytning til parallelle sesjoner

13.30
Sesjon 1 – Tverrfaglighet – Hva kan vi lære av hverandre? Sted: Sosiologisk poliklinikk
Sesjon 2 – Innbyggerinitiativ – Sosial boligbygging og inkluderende nærmiljøutvikling. Sted: Litteraturhuset
Sesjon 3 – Samarbeid mellom offentlig og privat. Sted: Litteraturhuset
Sesjon 4 – Transport og mobilitet – Sammen og alene på reise. Sted: Prinsen kino – i samarbeid med Transportøkonomisk institutt
Sesjon 5 –  Tøyen/Grønland og Kenya/Sør-Sudan Sted: Litteraturhuset  – i samarbeid med Habitat Norge

16.00
Oppsummering av Norsk Planmøte 2018

16.30
Avslutning av Norsk Planmøte 2018

Kveld
Urbanistene arrangerer PARKing week

 

Foredragsholdere

Kathrine Emilie Standal jobber som daglig leder for Svartlamon boligstiftelse, et byøkologisk forsøksområde i Trondheim. Svartlamon er unikt i norsk sammenheng – med en egen reguleringsplan laget av Trondheim kommune og beboerne i fellesskap. Svartlamon-samfunnet er organisert og drives etter prinsipper om bærekraftige miljøløsninger, flat struktur, fellesskapstankegang, gjennomsiktig økonomi, lav standard og rimelig husleie. Hva kan byutviklere i Norge lære av dette? Vi gleder oss til å høre hva Standal har å si, og ser fram til å diskutere temaet videre med alle dere som kommer på Norsk planmøte.

 

Steffen Wellinger Mange små og midlertidige prosjekter har krydret byrommene i Trondheim de siste årene. Byromsprosjektene har gitt store positive ringvirkninger til områdene rundt. Sentralt i dette har Steffen Wellinger stått. Arkitekten og professoren ved NTNU arkitektur, kunst og design får du høre under Sammen om byen: Norsk planmøte 2018. Steffen er mentor for NTNU Live Studio – som støtter opp under prosjekter i reelle situasjoner initiert av studentene ved fakultetet. Prosjektene til NTNU Live Studio tar ofte utgangspunkt i en midlertidighet, med en varighet fra få dager til et par år.

 

Erik   Landsnes Hvordan kan ny teknologi involvere innbyggere på en bedre måte i planprosessen og gi en bedre – og likere – forståelse av hva som er planlagt? Kan vi samtidig planlegge smartere i 3D? Det har Erik Landsnes sett på i et prosjekt i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge) og dette får du høre med om på Norsk planmøte 2018. Erik Landsnes er utdannet fra Norwegian University of Science and Technology og har jobbet i geomatikkbransjen i ti år. I sin yrkesaktive karriere har han jobbet som konsulent og rådgiver innen kart og plan mot kommuner og offentlige etater. I dag jobber Erik Landsnes i Norkart.

 

Ingvil Hegna Medvirkningsverktøyet Folketråkk skal gi større innsikt i behov, opplevelser og preferanser hos befolkningen. Slik skal kommuner, utbyggere, politikere og andre får et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for utvikling av byer og tettsteder. Folketråkk er et utviklingsprosjekt initiert av Design og arkitektur Norge, og på Sammen om byen: Norsk planmøte 2018 får du høre seniorrådgiver og arkitekt Ingvil Hegna fortelle om denne formen innbyggerinnsikt. Hun skal også presentere en prototype av medvirkningsveilederen, en av modulene i Folketråkk-løsningen, utviklet sammen med pilotene Flesberg kommune og Drammen kommune.

 

 

Rodeo arkitekter er et tverrfaglig arkitektkontor med både arkitekter, urbanister og samfunnsvitere i staben. De baserer blant annet alle sine prosjekt på kartlegging og analyse av brukergrupper. Under Sammen om byen: Norsk planmøte 2018 får du høre arkitekt og faglig leder Magnus Jørgensen snakke om tverrfaglighet i byplanleggingen som en forutsetning for god medvirkning. Vi gleder oss!

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Listen over foredragsholdere vil bli oppdatert.