BOBY-prisen 2014

BOBY-prisen 2014 til St. Olavs hospital

BOBY-prisen 2014 deles ut til St. Olavs hospital i Trondheim. Juryens hovedbegrunnelse for tildelingen er at man har lykkes i å lokalisere sykehus og utdanning sentralt i byen, og at man har lykkes i å utnytte lokaliseringen på en innovativ måte.

Beskrivelse av prosjektet

St. Olavs hospital er bygget ut som en senterorganisert medisinsk bydel på Øya – der det gamle sykehuset lå. Utbyggingen er gjennomført i en komplisert og stegvis rive- og byggeprosess over 11 år. Samtidig har det har vært full sykehusdrift. Nå er sykehuset omtrent ferdigstilt. Det er ca. 100.000 m2 fordelt på 10 bygninger. Mellom byggene er det opparbeidet nye bygater og parkanlegg.


Publisert

i

av

Stikkord: