Bolig- og byplanprisen 2018

Fra venstre: Laura Ve jurymedlem, Karin van Wijngaarden leder Norsk Boby, Hans Jacob Roald juryleder, Audhild Kvam Sit, Paul Erik Normann Sit, Dagfinn Sagen MDH arkitekter, Evy Sæther Sit, Lisbeth Glørstad Aspås Sit, Sigbjørn Faanes Veidekke og Bjørn Arve Snekvik Veidekke. Foto: Wil Lee-Wright

 

Juryen har i år festet seg ved to kandidater som, etter juryens mening, har bidratt med fremragende arbeider innen samfunnsplanlegging og bør heve samfunnets respekt for gode prosesser og kvalitet i resultat. Den ene kandidaten får Bolig- og byplanprisen 2018 og den andre får hederlig omtale. Juryen vil først presentere og begrunne den hederlige omtalen og så begrunne og bekjentgjøre prisvinneren.

Kongsvinger 2050 er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Byen vår som representerer byens befolkning. Kongsvinger 2050 har over kort tid gjennomført en prosess som har resultert i et tydelig overordnet og langsiktig byplankonsept. Visjon og hovedgrep er på plass. Visjonen bygger på et konsept med tre fundament som er:

  • Yttergrensene er nådd
  • En konsentrert sentrumskjerne nord for Glomma
  • Trafikkhierarkiet snus.

Bak strategien ligger en omfattende medvirkning fra byens befolkning. Kombinasjonen av en overordnet strategi bygd på noen få, men tydelige fundament, tror vi kan danne grunnlag for fremtidig suksess, – at strategien i seg selv blir bærekraftig. Kongsvinger 2050 har resultert i en 4-årig samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Byen vår.

I dag gjennomføres det topptunge prosesser om byvekstavtaler mellom staten og landets største byer. Samtidig begynner mange å reagere på kvaliteten på fortettingen, hvem er det som egentlig tjener på hva, – samfunnet eller utbyggerne? Eksempelet Kongsvinger er en nedenfra og opp styrt prosess og avtalen bygger på lokalt initiativ og frivillighet. Kongsvinger 2050 er forbilledlig som alternativ prosess som tar med seg og autoriserer byens befolkning som sentral part på vei mot et bærekraftig samfunn.

Juryen lyser hederlig omtale over Kongsvinger 2050.

 

Vinneren av Bolig- og byplanprisen 2018 skårer høyt på samtlige av de kriteriene juryen la til grunn for sitt arbeide, – og det er realisert. Prosjektet er tungt forankret i kommunens overordnede strategi om å styrke kunnskapsbyen Trondhjem. I denne sammenheng handler det om å ønske flere studenter velkomne til en utvidet og oppgradert Campus.

Det ble avholdt en arkitektkonkurranse som ble vunnet av HDM arkitekter / Arne Henriksen arkitekter Oslo i samarbeid med landskapsarkitektene MASU København. Utformingen av området er en videreføring av den funksjonalistiske grunnideen som lå til grunn for den opprinnelige campusen, ved frittstående bygg i et grønt landskap, tegnet av arkitekt Hermann Krag. Det nye supplerer det gamle ved større frittstående enheter. Dette er ikke smygende tilpasning, men modig nytolkning. Fortettingen legger grunnlag for å styrke tilbudet av fellestjenester. I tillegg til å legge til rette for fellesskap og tjenester, har prosjektet en bevisst holdning til det å kunne velge, velge å være sosial, velge å kunne knytte seg til en gruppe, eller velge å være mer for seg selv, – men andre ord en sosialt nyansert løsning. Prosjektet har vært et pilotprosjekt innen Fremtidens bygg og studentboliger og barnehage er bygget som passivhus med geovarme som energikilde.

Det innovative sluttet ikke ved programmering og gjennomført konkurranse. Etter en anbudskonkurranse ble massiv-tre lansert som alternativt hovedmateriale til stål og betong og viste seg å ha en mer miljøvennlig profil og å være konkurransedyktig på pris. Etter at entreprenøren Veidekke ble valgt, ble det gjennomført en samspillfase, som medførte revisjoner av prosjektet, for å sikre at en traff byggherren sine mål enda tydeligere. Endringene etter konkurranseavslutningen vitner om en kultur preget av gjensidig tillit og ønsker om fortløpende forbedringer.

Bolig- og byplanprisen 2018 tildeles den nye studentbyen på Moholt ved byggherre Studentsamskipnaden i Trondhjem, MDH arkitekter, Arne Henriksen arkitekter, landskapsarkitekt MASU Planning og Veidekke entreprenør AS.

Hans-Jacob Roald, juryens leder
Stian Botnen, Geir Egilsson, Joakim Skajaa, Laura Vee, Kari Øvsthus

 


Les også:  Moholt 50|50 – En studentby for framtidenPublisert

i

av

Stikkord: