Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Norges Bolig- og Byplanforening holdes den 23. oktober, kl.16:00-18:00

Grunnet situasjonen med Covid-19 avholdes generalforsamlingen med deltakelse på Teams.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2020 har møterett.

For å få sendt ut lenker for deltakelse bes det om skriftlig og bindende påmelding til generalforsamlingen innen 17. oktober på e-post til post@boby.no

Lenke til agenda og sakspapirer:

Saksliste Generalforsamling Norsk BOBY 2020

Sak 2 Årsberetning Norsk BOBY 2018_2020

Sak 3 Regnskap og budsjett Norsk boby 2019 og 2020

Sak 5 Forslag fra Habitat Norge om dobbelt medlemskap

Sak 6 Innstilling AU 2020-22

Sak 7 Oppsummering fra arbeid i strategigruppe


Publisert

i

av

Stikkord: