Årsmøte og fagmøte samfunnssikkerhet og ROS-analyser

Når

31.jan.2018    
15.00 – 16.30

Event Type

NB! Møtet vil omfatte årsmøte. Sakspapirer er sendt til registrerte medlemmer per e-post (årsmelding, revidert regnskap og forslag til budsjett).

Tonje Aase Fjermestad fra Fylkesmannen i Rogaland kommer for å fortelle om samfunnssikkerhet i plan, hva en risiko- og sårbarhetsanalyse skal inneholde og hvordan identifiserte risikoer skal håndteres.

Sted: Asplan Viak sine lokaler, Østervågkaien 1, Stavanger

Bevertning: Pizza


Publisert

i

av

Stikkord: