Årsmøte og fagmøte Trondheim BOBY

Sted: Møterom Kvarts, Fylkeshuset
Erling Skakkesgate 14, Trondheim
Dato: 10 mar. 2017
Tid: kl 12.00 – 13.00

Laster kart ….


Gatekamp
– om utviklingen av Elgesetergate

Elgesetergate skal ikke legges i tunnel. Superbussen skal ha prioritet gjennom gata. Det skal også gående og syklende. Legg på noen bevaringsverdige bygg, og det er duket for gatekamp. Øyvind Dalen Sørbøl (Miljøpakken, Trondheim kommune) kjenner prosessen godt, og forteller om ulike avveininger og hensyn.

Alle møter for :

  • Ingen hendelser i denne kategorien
  • Arkiv tidligere arrangementer >


    Publisert

    i

    av

    Stikkord: