Årsmøte og fagmøte Trondheim BOBY

Når

10.mar.2017    
12.00 – 13.00

Hvor

Møterom Kvarts, Fylkeshuset
Erling Skakkesgate 14, Trondheim

Gatekamp
– om utviklingen av Elgesetergate

Elgesetergate skal ikke legges i tunnel. Superbussen skal ha prioritet gjennom gata. Det skal også gående og syklende. Legg på noen bevaringsverdige bygg, og det er duket for gatekamp. Øyvind Dalen Sørbøl (Miljøpakken, Trondheim kommune) kjenner prosessen godt, og forteller om ulike avveininger og hensyn.


Publisert

i

av

Stikkord: