Barn i byen (Obs: innledere er byttet)

Sted: Kulturhuset
Youngsgate 6, Oslo
Dato: 23 mai. 2017
Tid: kl 17.30 – 19.30

Laster kart ….


«Om å vokse opp midt i byen» var tema for fjorårets Bjørvika-konferanse og et gjennomgangsutsagn fra konferansens innledere var at en by tilrettelagt for barn sikrer en god by for hele befolkningen.

Vi har utfordret Karoline Birkeli Gauss fra DogA, Reidun Vik fra Barnas Boligbyggere og Harald Martin Gjøvaag fra Selvaag til å si hvordan man kan gjøre det.

Hvilke verktøy har man for å tilrettelegge for barn i nye byutviklingsprosjekter, hva kan man gjøre i eksisterende nabolag for å ivareta barn interesser på en bedre måte, hvem har ansvar for at det gjøres og finnes det gode eksempler på prosjekter der man har lykkes?

INNLEDERE:
Karoline Birkeli Gauss, DogA
Reidun Vik, Barnas Boligbyggere
Harald Martin Gjøvaag, Selvaag

Alle møter for Oslo BOBY:

  • Ingen hendelser i denne kategorien
  • Arkiv tidligere arrangementer >


    Publisert

    i

    av

    Stikkord: