Grafikk til møte FoU i planleggingen

By og regional utvikling – vi må ta forsknings- og utviklingsmiljøene våre i bruk – Hvordan?

By og regional utvikling – vi må ta forsknings- og utviklingsmiljøene våre i bruk – Hvordan?

Når

18.okt.2016    
17.00 – 21.00

Hvor

Høgskolen i Bergen
Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Event Type

Temamøte: By og regional utvikling – vi må ta forsknings- og utviklingsmiljøene våre i bruk – Hvordan?

Hva er oppgavene, hvem kan bidra og hvordan får vi til et konstruktivt og kreativt samarbeid?

Trenger vi et FoU-miljø for by- og regional utvikling i Bergen og på Vestlandet? Hva skal til for at Utdannings og forskningsmiljøene innen By- og regionforskning skal bidra til utvikling av Bergen og Vestlandsregionen? Hvordan kan vi framstå som et sterkt miljø som kan bidra til utvikling sammen med sterke miljø andre steder nasjonalt og internasjonalt? Hvilke muligheter representerer våre høyskoler og universitet?

PROGRAM

17.00 Velkommen og bakgrunn for temamøtet 
Bergen Bolig- og byplanforening v/Petter Wiberg, Høgskulen i Sogn og Fjordane, v/Ole Gunnar Søgnen

17.20 Deltakerne presenterer seg

Høgskolen i Bergen – Arve Leiknes
Bergen Kommune / HiB – Hans Jacob Roald
UiB v/Geografisk Institutt – Håvard Haarstad
UiB v/Juridisk Fakultet – Ingunn Myklebust
Bergen Arkitektskole – Cecilie Andersson
Høgskolen i Sogn og Fjordane – Tarald Seldal

18.00 Pause med lett servering

18.30 By- og regionsutvikling i et internasjonalt perspektiv
Odd Iglebæk, Habitat Norge

19.00 Land governance I et internasjonalt perspektiv
Stig Enemark, Professor Aalborg Universitet

19.45 Diskusjon – Paneldebatt

21.00 Slutt for dagen

BOBY ønsker alle interesserte velkommen, og ser frem til en god debatt! Se også Bergen BOBYs facebook!

Nedlastinger:

» Invitasjon

Meld deg på!

 


Publisert

i

av

Stikkord: