BYBANEN: HVA NÅ?

BYBANEN: HVA NÅ?

Når

07.feb.2017    
18.00 – 20.00

Hvor

Event Type

PROGRAM
18.00 Velkommen og bakgrunn for temamøtet
Bergen Bolig- og byplanforening v/Petter Wiberg

18.10 Pågående planer: Bybanen vestover og nordover
Solveig Mathiesen – prosjektleder Bybanen
Plan- og bygningsetaten

18.40 Bybanens bidrag til byutvikling
Mette Svanes – etatsdirektør
Plan- og bygningsetaten

19.10 Bybanens rolle i kollektivsystemet, passasjervekst og endringer i reisemønstre
Thomas Potter – sivilingeniør
Norconsult

19.40 Diskusjon – paneldebatt

20.00 Slutt for dagen

BOBY ønsker alle interesserte velkommen og ser fram til en god debatt!

Nedlastinger:

» Invitasjon


Publisert

i

av

Stikkord: