Bygningsloven 50 år

Når

18.jun.2015    
17.00 – 20.00

Hvor

Litteraturhuset
Wergelandsveien 29, Oslo

Event Type

18. juni 2015 er det 50 år siden Bygningsloven ble vedtatt. Dette ønsker Forum for Kommunal Planlegging (FKP)og Norsk Bolig- og Byplanforening (BOBY) å markere gjennom et arrangement på Litteraturhuset i Oslo på dagen 50 år etter.

Vi vil markere 50 år med norsk samfunns- og arealplanlegging og den rollen plan- og bygningslovgivningen har spilt i utviklingen av dagens samfunn. Dette er kvelden for alle som elsker plan- og bygningsloven!

Bygningsloven 50 år

Tid og sted: Litteraturhuset Oslo, 18. juni 2015 fra kl 17:00

17:00- 18:45 Introduksjon og presentasjoner

  • Introduksjonv/ Marius Grønning Norsk BOBY og Terje Pettersen FKP
  • Ord til jubilanten , v/ Cathrine Sandnes; Manifest Analyse
  • Ideen om planlegging siden 1965, v/ prof. Nils Aarsæther
  • Hjem og grunn i endring, v/ prof. Hans Sevatdal
  • 1980-tallet. Refleksjoner fra en brytningstid, v/ tidl. byrådsleder i Oslo Hans Svelland
  • Utfordringer ved forarbeidet til plan- og bygningsloven 2008, v/ prof. Hans Chr. Bugge Pause  med kulturinnslag

19:00 – 19:45 “Plandialog”

  • Ordstyrer: Førsteamanuensis Ulla Higdem, Høgskolen i Lillehammer
  • Panel med Christian Joys (tidl. Avantor / Hav Eiendom m.m.), Nina Ødegaard, (avd.dir. Statsbygg), Brita Skallerud (nestleder i Bondelaget). Maren Esmark (generalsekretær i Naturvernforbundet), evt ytterligere navn bekreftes fortløpende

19:45 – 20:00 Veien videre

Kan loven forbedres? v/forsker Gro Sandkjær Hansen(prosjektleder EVAPLAN2008)

20:00: Fingermat, drikke og sosialt samvær på Litteraturhuset

Sangselkabet Guldbergs Akademiske Kor bidrar med muntre musikalske innslag underveis.

Arrangementet er gratis. Begrenset antall plasser!

Oppdatert program legges ut på FKP og BOBY’s hjemmesider.

Påmelding til FKP v/ Eva Fængsrud innen fredag 12. juni 2015: Eva.Faengsrud@ks.no


Publisert

i

av

Stikkord: