temamøte - bykultur

BYKULTUR

Sted: Litteraturhuset
Østre Skostredet 5-7, Bergen
Dato: 26 apr. 2017
Tid: kl 18.00 – 20.00

Laster kart ….


Kan den urbane kulturen planlegges?  Og må vi på død og liv være så urbane?

PROGRAM
18.00 Velkommen og bakgrunn for temamøtet
Bergen Bolig- og byplanforening v/Petter Wiberg

Etterkrigstidens byspredning, var det et resultat av kunnskapsløshet, eller tvingende nødvendig? Skaper så den nye fortettingsarkitekturen – ny-tettismen – begeistring?

18.10 Drømmen er fremdeles enebolig i ytre bydeler eller nabokommunen. Er det nok å bygge en bybane for snu den holdningen?
Hans Jakob Roald – arkitekt, lærer og forfatter

18.50 Pause

Hva må til for at vi skal ønske å bo i tett og selv kunne bidra til å skape robuste livsløps bomiljø?

19.00 Kan kommunen bidra til å skape en urban kultur, sterk nok til at «folk flest» skal ønske å bo tett fra vogge til grav?
Kristin Kjærås – spacelab ved Institutt for geografi

Urbanisme i Fjell kommune.

19.25 Utgangspunkt i egen studie i Fjell kommune.
Alf Helge Greåker – sosialantropolog

Samtale / diskusjon

 

BOBY Ønsker alle interesserte velkommen! Se også på Bergen BOBYs facebook!

Nedlastinger:

» Invitasjon
» Presentasjon_1
» Presentasjon_2
» Presentasjon_3

 

 

Bergen BOBYs logo

Alle møter for Bergen BOBY:

  • Ingen hendelser i denne kategorien
  • Arkiv tidligere arrangementer >


    Publisert

    i

    av

    Stikkord: