ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Når

21.mar.2017    
18.00 – 20.00

Hvor

Event Type

Endringer i plan- og bygningsloven skal gi forenkling og en mer effektiv planprosess

« Vi jobber for å gjøre det raskere og rimeligere å bygge. Det betyr mye for at vi skal få bygget flere boliger og legge til rette for næringsliv og nye jobber » sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

PROGRAM

18.00 Innledning – Planlegging og boligbygging.
Petter Wiberg, leder for Bolig og Byplanforeningen i Bergen.

18.10 Hvordan skal endringene i loven gjøre det raskere og rimeligere å bygge?
Magnar Danielsen, Fagdirektør, KMD.

18.30 Hvordan vil konsulentbransjen oppleve endringene?
Nancy Jøssang, daglig leder Opus AS og medvirkende i Bygg 21.

18.45 Hva får endringene å si for dem som faktisk bygger?
Adm. Dir. Atle Ulveseth, Br. Ulveseth.

19.05 Pause

19.15 Mer forutsigbar planprosess, men mindre medvirkning og Tek 17; vil advokatene få mindre å gjøre?
Advokat Katrine Lillejord, Advokatfirma Harris.

19.30 Samarbeid og dialog med utbygger og myndigheter: sentral godkjenning i en frivillig godkjenningsordning for plankonsulenter.
Styreleder i NKF plan og miljø, Ståle Undheim. Til daglig leder av Smartbykontoret/kommuneplanlegger, Sola kommune, tidligere plansjef samme sted.

Samtale / diskusjon

 

Her er lenke til endringer i loven

Se også på Bergen BOBYs facebook!

 

Nedlastinger:

» Invitasjon

» Presentasjon_1

» Presentasjon_2

» Presentasjon_3

» Presentasjon_4

» Presentasjon_5

» Presentasjon_6

Bergen BOBYs logo


Publisert

i

av

Stikkord: