HØYERE, TETTERE OG BEDRE – HVOR HØYT ER FOR HØYT, HVOR TETT ER FOR TETT, OG HVA MED BOKVALITETENE?

Når

06.des.2016    
17.30 – 19.30

Hvor

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter
Rosenkrantzgate 7, Oslo, Oslo, 0159

Event Type

Det skal og må bygges flere boliger i Oslo-området, og det presses på for stadig høyere bygninger og høyere utnyttelse. Men hvor går grensen?  Når går prosjektets utnyttelse ut over fellesgodene? Hvordan påvirkes kvaliteter som lys, minste felles uteoppholdsareal og våre offentlige by- og gaterom, og hvilke prioriteringer blant disse legges til grunn for prosjektenes utforming?
Vi har invitert praktiserende arkitekter og utbyggere for å høre hvordan de arbeider. Hvilke kvaliteter prøver de å beholde og skape når utnyttelsen går opp? Hvilke prioriteringer gjøres når byggene formes tettere og høyere?

INNLEDERE:
Svein Prytz, JM Norge AS: Kvalitet vs. kalkyle
Fredrik Barth, Asplan Viak: Bygningen og byrommet
Lars Haukeland, LPO: Portalen, Lillestrøm


Publisert

i

av

Stikkord: