Hvordan bør det sykles i Bergen ?

Sted: Bergen – Multiconsult
Nesttunbrekka 99, Bergen
Dato: 30 jan. 2018
Tid: kl 18.30 – 20.30

Laster kart ….


I henhold til NAF’s ferske undersøkelse mener 2 av 5 at skoleveier er utrygge. Videre er sykkelparkering generelt for dårlig sikret; stjeling av sykler bør kunne reduseres jf NAF. Med utgangspunkt i hverdagsyklisten i Bergen vil møtet omhandle lokale utfordringer.

Hvordan vi kan planlegge og samarbeide bedre, er temaet for debatten denne kvelden.

Om satsing på sykkel gjennom BYR-samarbeidet v/Vegard Eriksen: Ei enkel kartlegging av et utvalg av sykkeltraser i kommunene rundt Bergen (Lindås, Meland, Fjell og Os). Kommunene har definert trasene selve.

Det er gjennomført ei spørjeundersøking blant skulelever og arbeidstakere i kommunene for å kartlegge sykkelbruk. Kommunene har talt syklende i utvalgte teljepunkt. Trasene er filmet med kamera montert på sykkel og vurdert opp mot noen kriterier. Meiningen var å finne en minste felles standard, og vurdere hva som er mulig å gjennomføre uten å bruke store ressurser.

Multiconsult har avslutningsvis gitt et bilde på dagens situasjon og har kommet med noen enkle forslag til utbedring ved å sjå korleis sykkeltrasene fungerer i sammenheng.

PROGRAM

18.30 Velkommen og bakgrunn for temamøtet
Ved Bergen Bolig- og byplanforening

18.40 Status for sykkelbyen Bergen og for god mobilitet i hverdagen.
Ved Einar Johan Grieg, Sykkelsjef i Bergen Kommune

18.55 Sykkelby for Bergensere?
Bybane – Sykkel planer, sykkeltunellen Fyllingsdalen, og Bergens spørsmål til ‘Oslo-modellen’.
Ved Geir Bartz-Johannessen, Bergen Kommune

19.25 Sykkelkartlegginga av Fjell, Meland, Lindås og Os kommunar.
Ved Vegard Eriksen, Multiconsult

19.45 Hvordan bør det sykles i Bergen?
Uttale på vegne av Bergens hverdagssyklister,
Ved Per Ivar Bøe, Sykkelsenteret på Kronstad

20.00 Samtale / diskusjon

BOBY Ønsker alle interesserte velkommen! Se også på Bergen BOBYs facebook!

Nedlastinger:

» Invitasjon

Alle møter for Bergen BOBY:

  • Ingen hendelser i denne kategorien
  • Arkiv tidligere arrangementer >


    Publisert

    i

    av

    Stikkord: