JORDSKIFTE

JORDSKIFTE

Når

09.okt.2017    
18.00 – 20.00

Hvor

Litteraturhuset, Sal ALVER
Østre Skostredet 5-7, Bergen, 5017

Event Type

Temakveld om grunn- og rettighetserverv i fortettingsområder

Kommuneplanens arealdel legger til rette for økt fortetting i sentrumsområder og rundt kollektivknutepunkt. Det skal etableres en aktiv og attraktiv by i tråd med overordnede miljømål. Private aktører står i praksis for gjennomføring av planene og erverv av rettigheter til privat grunn. Hvilke utfordringer møter man i planlegging og gjennomføring når det er mange grunneiere, og tiltakshaver ikke eier alle eiendommene som inngår i planen. Bruker vi de muligheter som lovverket åpner for?

PROGRAM

18.00 Velkommen og bakgrunn for temamøtet
Bergen Bolig- og byplanforening v/Petter Wiberg

18.10 Kommunal planlegging og private eiendommer
Kommuneplan gir muligheter og restriksjoner for private utbyggere. Hvordan opplever kommunen at eiendomsforhold påvirker planutforming og avgrensing av private planer? Erfaringer med utbyggingsavtaler i Bergen.
Ståle Øvrebø seniorrådgiver gjennomføringsavdelingen miljøetaten, Bergen kommune

18.35 Pause

18.40 Urbant jordskifte
Kan Urbant jordskifte bidra til å løse eiendomsstrukturelle utfordringer som er til hinder for å få gjennomført arealplaner. Hva åpner lovverket for og er det noen eksempler å vise til – i Norge eller i andre land?
Professor Per Kåre Sky, Norges miljø og biovitenskapelige universitet

19.05 Ekspropriasjon
Vi har tradisjon for å ekspropriere når eiendomsrett er til hinder for gjennomføring av samfunnskritisk infrastruktur som veier, ledningsnett og jernbane. Kan ekspropriasjon være et egnet hjelpemiddel for å gjennomføre en fortetting som også skal ivareta viktige samfunnshensyn? Hva åpner lovverket for og hvordan ville en slik prosess kunne foregå i praksis?
Advokat Anne Irene Ulveseth, Advokatkontoret Sands

Samtale / diskusjon

BOBY Ønsker alle interesserte velkommen! Se også på Bergen BOBYs facebook!

Nedlastinger:

» Invitasjon


Publisert

i

av

Stikkord: