LANDSKAPET

LANDSKAPET

Når

23.mai.2017    
18.00 – 21.00

Hvor

Litteraturhuset
Østre Skostredet 5-7, Bergen, 5017

Event Type

Bygg og landskap i harmoni?

Stedstilpasning – nye prosjekt i en by som vokser

Byutvikling har alltid vært knyttet til sivilisasjonsutvikling.
Samtidig forekom ødeleggelse av det naturlige landskapet.
For tiden er vi på jakt etter kontakt med naturen til tross for at vi velger å bo i en by.
Er det mulig å finne en harmoni mellom bygg og landskap?
Og hvordan få til ulike vekslinger mellom naturmiljø og det som er skapt av mennesker?

PROGRAM

18.00 Velkommen og bakgrunn for temamøte,
Bergen Bolig- og byplanforening v/Petter Wiberg

18.10 Byen, landskapet og mennesket – harmonisk byutvikling eller dissonans på alle hjørner?
Alf Helge Greåker  Sosialantropolog

18.25 Tar vi landskapet på alvor i byutviklingen?
Arne Smedsvig – Landskapsarkitekt i Smedsvig Landskapsarkitekter AS

18.50 Pause

18.55 Landskapets betydning i en tettere by og betydningen av tverrfaglighet. Boliger på Georgernes Verft og i JL Mowinchels vei.
Torstein Skauge – Nettverksleder for arkitektur, plan og landskapsarkitektur i RAMBØLL Norge AS

19.20 Hvordan skaper vi grobunn for det gode livet mellom husene?
Merete Gunnes – Leder Landskap i TAG

19.45 Samtale/diskusjon

20. 00 Årsmøte i Bergen Bolig- og byplanforening

BOBY Ønsker alle interesserte velkommen! Se også på Bergen BOBYs facebook!

Nedlastinger:

» Invitasjon
» Presentasjon_1
» Presentasjon_2
» Presentasjon_3
» Presentasjon_4

Bergen BOBYs logo


Publisert

i

av

Stikkord: