Lunsjmøte: Bærekraftig byliv

Lunsjmøte: Bærekraftig byliv

Når

06.jun.2016    
11.00 – 12.30

Hvor

BÅDEOG
Oalsgata 2, Sandnes, 4319

Event Type

Hvorfor går endringen mot mer bærekraftige byer så sakte, til tross for store anstrengelser og investeringer fra både byplanleggere, transportplanleggere og politikere?

For å forstå denne prosessen bedre mener to forskere fra Universitetet i Stavanger at vi må se nærmere på holdningsskaping og atferdsendring i store byutviklingsprosjekter som Bussveien og Bypakke Nord-Jæren.

Rogaland Bolig og Byplanforening inviterer til møte med Daniela Müller-Eie (Førsteamanuensis, UiS) som presenterer forskjellige teorier om urban bærekraft og bærekraftig atferd. Sammen med Lene Bjørnø har hun publisert artikler om konfliktene som finnes i arbeidet med å gjøre byer mer bærekraftige. I følge dem bør individuell atferd få en større rolle i byplanlegging enn den har hatt tidligere. Hvordan kan vi få en bærekraftig by, men også en bærekraftig bybefolkning? Hvilken rolle spiller befolkningen, deres holdninger og atferd i realiseringen av bærekraftsmålene i byene våre?


Publisert

i

av

Stikkord: