Lunsjmøte: Bærekraftig byliv

Sted: BÅDEOG
Oalsgata 2, Sandnes
Dato: 6 jun. 2016
Tid: kl 11.00 – 12.30

Laster kart ….


Hvorfor går endringen mot mer bærekraftige byer så sakte, til tross for store anstrengelser og investeringer fra både byplanleggere, transportplanleggere og politikere?

For å forstå denne prosessen bedre mener to forskere fra Universitetet i Stavanger at vi må se nærmere på holdningsskaping og atferdsendring i store byutviklingsprosjekter som Bussveien og Bypakke Nord-Jæren.

Rogaland Bolig og Byplanforening inviterer til møte med Daniela Müller-Eie (Førsteamanuensis, UiS) som presenterer forskjellige teorier om urban bærekraft og bærekraftig atferd. Sammen med Lene Bjørnø har hun publisert artikler om konfliktene som finnes i arbeidet med å gjøre byer mer bærekraftige. I følge dem bør individuell atferd få en større rolle i byplanlegging enn den har hatt tidligere. Hvordan kan vi få en bærekraftig by, men også en bærekraftig bybefolkning? Hvilken rolle spiller befolkningen, deres holdninger og atferd i realiseringen av bærekraftsmålene i byene våre?

Alle møter for Rogaland BOBY:

  • Ingen hendelser i denne kategorien
  • Arkiv tidligere arrangementer >


    Publisert

    i

    av

    Stikkord: