Grafikk til temamøte: Boligmangel og boligmarked

Temamøte i Bergen: Boligmangel og boligmarked

Temamøte i Bergen: Boligmangel og boligmarked

Når

27.sep.2016    
19.00 – 21.00

Hvor

Neptun Hotell Bergen
Valkendorfsgaten 8, Bergen, 5012

Event Type

Temamøte Bolig: for at vi skal få nok boliger til alle som trenger det, må næring og myndigheter samarbeide.

Hva skal til, og hvordan gjør vi det?

På møtet drøftes dagens boligmarked med tanke på raskere tilførsel av nye boliger, og en større diversitet i boligtyper. Også ulike drivere og samarbeidsformer vil tas opp.

PROGRAM

19.00. Velkommen og innledning: Petter Wiberg, leder i Boby-Bergen

19.10 Boligbehov i en tettere by – Ny kommuneplan strammer inn på arealbruken. Hvordan kan kommunen planlegge for å sikre tilstrekkelig tilgang på boliger?
Anna Elisa Tryti -Byråd

19.30 Fra plan til gjennomføring – Hva skal til for å realisere visjonene?
Katrine Lillejord – Advokatfirma Harris

19.50 Konkurransen i boligutviklermarkedet
Øyvind Nilssen – Avd. dir. Konkurransetilsynet

20.10 Byggebransjens utfordringer i en by som skal fortettes
Hans Martin Moxnes – Adm. Dir. Entreprenørforeningen, Bygg og Anlegg, Vestenfjelske

20.30 Samtale og diskusjon

 

BOBY ønsker alle interesserte velkommen, og ser frem til en god debatt!

Se også Bergen BOBYs facebook!


Publisert

i

av

Stikkord: