URBAN OCTOBER BERGEN

URBAN OCTOBER BERGEN

Når

23.okt.2017    
18.00 – 21.00

Hvor

Litteraturhuset
Østre Skostredet 5-7, Bergen, 5017

Event Type

«Bergen in the world. What are our global challenges and how can we solve them?» Introduction and discussion.

«Bergen i verden. Hva er våre globale utfordringer og hvordan kan vi løse dem?» Innledninger og diskusjon.

URBAN OKTOBER er en kampanje arrangert av Habitat Norge i samarbeid med FNs bosettingsprogram, Norsk bolig og byplanforening, FN sambandets regionale avdelinger, akademia og kommuner, med tiltak i fem norske byer. Hensikten med Urban oktober er å sette globale og lokale problemstillinger i sammenheng, og å påvirke norsk utviklingspolitikk og praksis i mer urban retning.
Følg med på www.habitat-norge.org for oppdatert info. Se også BYEN ER FOR ALLE og på Bergen BOBYs facebook!

PROGRAM

18.00 Words of welcome by Karin van Wijngaarden, Chair, Norw. Housing and Planning Association
Velkommen – Karin van Wijngaarden, leder av Norsk Bolig- og byplanforening

18.10  New Urban Agenda – A frame for Sustainable urban Development? by Erik Berg, Chair, Habitat Norway
Bærekraftsmålene/ Ny Urban Agenda – En ramme for bærekraftig urban utvikling? Erik Berg, leder av Habitat Norge
Questions/ comments

18.25. The State of World Cities – some challenges, by Eduardo Moreno, Director of Research, UN Habitat
Status for verdensbyene – noen utfordringer, Eduardo Moreno, forskningssjef, UN Habitat
Questions/ comments

19.10 Pause

19.30  The State of Nordic cities – the Nordic urban ways, by Caroline Wrangsten, former researcher in Global Utmaning, Stockholm
Status for de Nordiske byene – Nordiske urbane utviklingstrender – Caroline Wrangsten, tidligere forsker ved Global Utmaning, Stockholm
Questions/ comments

20.10  The State of Bergen city – facing the future, by Petter Wiberg, Asst. Director of Planning, Bergen municipality
Status for Bergen by og dens fremtidsutsikter  – Petter Wiberg, leder for Byplanavdelingen, Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune

20.40 Panel and plenary discussion
Panel- og plenumsdebatt

Moderators: Karin v. Wijngaarden and Erik Berg
Debatt ledere: Karin v. Wijngaarden and Erik Berg

21.15  End
Slutt

Bergen BOBY welcomes all interested!

Nedlastinger:

» Invitasjon


Publisert

i

av

Stikkord: