*|MC:SUBJECT|*
NYHETSBREV 29. JANUAR  2019

Verksted
– vurdering av estetikk i plan- og byggesaker


I plansaker handler arbeidet med estetikk om bruk av ulike metoder og verktøy for å bidra til vakre og gode løsninger. Utarbeidelse av estetisk strategi i kommunen er en metode for å arbeide langsiktig med estetikk, likeledes kan reguleringsplanens beskrivelser og bestemmelser benyttes som verktøy.
 
Se programmet og meld deg på!
På dette verkstedet vil vi teste ulike verktøy som kan gjøre det lettere å vurdere estetisk kvalitet prosjekter og saksbehandling.
REGJERINGEN FORENKLER REGELVERK FOR  
ARBEIDER PÅ EKSISTERENDE BYGG

Den nye regjeringen viderefører arbeidet med forenkling av plan- og byggesaksprosessene. Det innebærer tiltak både med regelverk, praksisforbedring og digitalisering. Et nytt punkt som er kommet inn er forenkling av regelverk for arbeider på eksisterende bygg, det vil si tekniske krav ved gjennomføring av oppgradering.

Les mer    

Konkursras i bygg og anlegg

– tar ikke økt risiko på alvor  


Antallet konkursåpninger i bygg- og anleggsbransjen gjorde i 2018 et hopp på hele 35 prosent. Noe av årsaken kan være stadig større og mer krevende prosjekter

Les mer       


14. Februar 2019  |  Posthallen Oslo

 

Se program og meld deg på

Norden vil fortsatt være en trygg havn


2018 var et aktivt transaksjonsår. Spørsmålet er hvordan geopolitisk uro vil påvirke økonomisk vekst, renteutvikling, verdsettelse av eiendom og prising i aksjemarkedet fremover. Jeg har tro på Norden, men ikke ubetinget.

Eiendomsmarkedet i Norden er tema på Citykonferansen 2019 i Posthallen 14. februar. 2018 skal oppsummeres, men mer spennende er spørsmålet om hva som vil skje i 2019 og fremover. Etter fem svært gode år for eiendomsmarkedet i Norden og globalt, blir fremtiden preget av større usikkerhet. Det blir mer krevende å finne lønnsomme prosjekter, og flere av segmentene innen eiendom vil endre seg betydelig.
   Les mer       
Arrangør: Cinemateket i Oslo og Kunstnernes Hus Kino
 

Arkitekturfilm Oslo: The Human Shelter


Hva er et hjem i dag? Hvordan ser det ut? Hva er det laget av? Og hvordan oppleves det som trygt?

Boris Benjamin Bertrams film, som åpner den fjerde utgaven av Arkitekturfilm Oslo, tar oss med til ulike steder i verden, til ulike mennesker og til ulike bygg, som alle er noens hjem. Filmet over 18 måneder på fire kontinenter, blir vi med inn i alt fra et trehus i Kampala, Uganda, via midlertidige telthjem i en flyktningleir i Irak, til styltehus i Lagos og krypinn i Tokyo. Samtidig som filmen viser hvor mange ulike former et hjem kan ha rent fysisk, forteller den vel så mye om hvilke andre komponenter som gjør at et hjem føles som et trygt tilfluktsted, et rom for fellesskap og et sted å leve i pakt med naturen.

The Human Shelter er en poetisk, reflekterende kommentar, strålende fotografert av Henrik Bohn Ipsen, Adam Philp og Lars Reinholt.
 
Kjøp bilett her
Regjeringen

Nasjonal transportplan 2022–2033 i arbeid


Her finner du oppdragsbrev og annen informasjon knyttet til departementets arbeid med kommende Nasjonal transportplan 2022–2033. Stortingsmeldingen om ny NTP legges frem 2021.
  Les mer        

Bygger for 10 milliarder kroner i Moss
 
Arbeidet med å transformere det 270 mål store industriområdet Verket på nordsiden av Mosseelva er godt i gang. Frem mot 2038 skal eiendommen sakte men sikkert bli til en moderne bydel med 2000 boliger og næringslokaler.
Les mer     
Gode idéer gir
gode møteplasser


Bak det litt tørre navnet «Kommunedelplan for torg og møteplasser» skjuler det seg mye liv og røre og samvær og lek. 

Les mer    

NALs politiske satsningsområder i 2019

Generalsekretær Kari Bucher og president Gisle Løkken. Foto: NAL.
– Politisk påvirkningsarbeid er blitt løftet opp som et av organisasjonens viktigste arbeidsområder, sier generalsekretær Kari Bucher. Nå er et underlag for NALs politiske satsingsområder og arbeid for 2019 sendt ut til lokalforeningene, for at alle medlemmer skal kunne drøfte dem, engasjere seg og komme med innspill.
     Les mer        
Urban Future: Bli med på programlansering
— Green Urban Leadership

200 innledere, 60 seminarer, 40 befaringer, Oslofølelsen og Europas største konferanse for bærekraftige byer. Torsdag 28. februar lanserer vi programmet for Urban Future Global ConferenceVi gir deg smakebiter på programmet og den fulle oversikten.

28. feb. 2019 Tid: kl. 13.00 – 16.00 Sted: DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo
Les mer     
Etter flere tiår med ignorering skal slumområdene
i Egypt forbedres eller ryddes bort:

 
EKSTREM SLUMOPPUSSING
FRITIDSKLUBBER: Boligkvarteret Asmarat er bygget av den egyptiske staten for å huse dem som må flytte fra farlige slumområder. Nabolaget likner en norsk drabantby og har tre fritidsklubber med fotballbaner. Men flyttingen har sin pris, som ikke alle er villige til å betale.
UT av slummen: 200.000 familier flyttes ut av farlige strøk og får nye leiligheter.
Men mange vil heller bo gratis i slummen.
Les mer          
Facebook
Website
E-Post