Opptak av Norsk Planmøte 2021 – Strategisk byplanlegging

Norsk Planmøte 2021 – Strategisk byplanlegging ble avholdt 1. – 2. november 2021 på VEGA Scene i Oslo og strømmet på nett. Nå kan du se opptak av samtlige innlegg fra konferansen under, eller på vår YouTube-kanal.

Hva er strategisk byplanlegging? Hvordan utnytte kreftene i byene våre til større og mer helhetlige løft? Hvordan samordne aktører og interesser som opererer samtidig i en by? Hvordan kan det offentlige være en god aktiv medspiller og samarbeidspartner? Hvordan samarbeide på tvers av eiendomsgrenser og sektorinteresser? Hvordan få til mest bymessig transformasjon med de investeringene vi har til rådighet?

1. november er høringsfrist for endringer i plan og bygningsloven som blant annet ser på rammene for strategisk planlegging i Norge. Vi bruker planmøtet for å se på hva strategisk byutvikling er, hvordan blir det brukt i Norge i dag- og hva kan vi lære fra Europa.

Vi skal se på strategiske prosjekter i Norge og i Europa som hver for seg forsøker få til felles løft innenfor de stramme rammene av tid og økonomi man må forholde seg til, men uten å miste en felles visjon av syne. Planmøtet vil se på prosjekt og planer hvor man har klart å samordne fag, ansvarsfelt, interesser og aktører for å forme byen for å skape meningsfylte omgivelser i hverdagen.

Marja Skotheim Folde
Leder i Norsk Bolig- og Byplanforening 2020-22


Publisert

i

av

Stikkord: