Svenske tendenser

Den nedslående utviklingen i svenske forsteder skjuler samtidig et annet, kanskje like foruroligende Sverige.

Les mer fra morgenbladets artikel!