Norsk Planmøte 2023: Stedsutvikling i klima- og naturkrisens tid

https://vimeo.com/event/3859704

09:30 Åpning ved statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo

Halvor Weider Ellefsen og Marja Skotheim Folde – Planverktøy for en bærekraftig fremtid: Blågrønne strukturer som «urbant prosjekt». 
Halvor er arkitekt- og førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Marja er arkitekt og urbanist og underviser ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Kari Anne Bråthen – Økologi er integrert i stedsutvikling
Professor i økologi ved UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Kjerstin Uhre – Fremtidsformende landskap / Worlding Landscapes
Studieprogramleder for programmet for landskapsarkitektur ved Kunstakademiet ved UiT Norges arktiske universitet

Ove Daniel Jakobsen – Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling
Professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø

11.30 – 12.30 Lunsj

Ingvild Austgulen – Krykkjeslam
Tekstforfatter, slampoet og rapper

Anniken Førde – Stedsutvikling frå eit fleirartslig perspektiv
Professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, UiT Norges
arktiske universitet

Ola Innset – Planlegging i økologisk krisetid, – fortsatt fremskritt,
eller nedvekst? Historiker og postdoktor på Handelshøyskolen BI

Kelly Shannon – Accentuating Indigenous Logics for Urban-rural
Transformations: Learning from the Mekong Delta
Professor i urbanisme ved KU Leuven i Belgia

14.15-14.30 Pause

Arild Eriksen – Sosial bærekraft og den mangfoldige byen i et
klimaperspektiv. Arkitekt, forfatter og planlegger i Fragment

Haakon Rasmus Rasmussen – Landscape Healing
Arkitekt og partner i 3RW arkitekter

Maiken Stene og Hans Edward Hammonds
– Paradise rangers: 
Kunst som stedsutvikler
Billedkunstnere som driver kunstarenaen Velferden

Daniel Lund Godbolt – Hvordan kan kommunearkitekter bidra til bærekraftig stedsutvikling?
Arkitekt og fagrådgiver ved Norske arkitekters landsforening

16.00 – 16.15 Pause

Paneldebatt: Hvordan kan aktivisme bidra til å nå klimamålene i stedsutviklingen?
Ledet av Torill Nyseth

17.00 Utdeling av planprisen

17.30 Slutt

Les mer om foredragsholderne.