Kategori: Norsk Planmøte

  • Norsk Planmøte 2006 i Oslo

    Norsk Planmøte 2006 i Oslo

    Migrasjon: Nye byer, nye steder – Utfordringer for bolig- og byplanleggingen i et pluralistisk samfunn Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo 21-22. september 2006 Program for Norsk Planmøte 2006 Innlegg Norsk Planmøte 2006 – dag 1 Integrasjon som utfordring – politisk, sosialt og kulturelt Stein Ringen, Professor of Sociology and Social Policy, Fellow of Green College,…

  • Norsk Planmøte 2004 i Tromsø

    Norsk Planmøte 2004 i Tromsø

    Brudd og omstilling Næringsutvikling, kulturvekst og nyskaping som drivkraft i by- og regionutvikling Norsk Planmøte 2004 fokuserte på trendbrudd og raske endringer som trigger omstilling, kreativitet og nyskaping i byer og regioner. En del av bakteppet for disse endringene er sterkere samspill mellom by og omland ut fra endrede arbeidsplass- og bosettingsmønstre med økt internasjonalisering,…