BOBY-prisen 2016

Straume sentrum er vinner av BOBY-prisen 2016! Fra kjøpesenter til by: De bygger Sotra kystby

BOBY-prisen 2014

BOBY-prisen 2014 til St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har lykkes i å lokalisere sykehus og utdanning sentralt i byen.

Bybanen i Bergen
BOBY-prisen 2010

BOBY-prisen 2010 til Iladalsområdet

Bolig- og byplanprisen 2010 går til Iladalsområdet i Trondheim Prosjektet Iladalen omfatter åpning av 700 […]

BOBY-prisen 2008 til T-baneringen i Oslo

T-baneringen i Oslo mottar BOBY-prisen 2008 fordi prosjektet skårer høyt på ”overordnet strategisk plan”, men […]