Bilder fra Norsk Planmøte 2016

Bilder fra foredrag og diskusjoner under Norsk Planmøte 2016 på Tou Scene i Stavanger

Velkommen til Slumkonferansen

Habitat Norge, UD og NORAD inviterer deg til konferansen
Hvem eier byen? Eksklusjon og inklusjon. Noen globale utfordringer

BOBY-prisen 2014

BOBY-prisen 2014 til St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har lykkes i å lokalisere sykehus og utdanning sentralt i byen.

Reidar Aulie (maleri) - Norsk Planmøte 2014

Norsk Planmøte 2014 i Lillestrøm

Siden Grunnloven 1814 har Norge blitt et urbant samfunn. Norsk Planmøte 2014 belyste hvordan urbaniseringen utfordrer våre verdier og idéer.

Norsk Bolig- og Byplanforenings 100-årskonferanse - Fra reform til refleksjon

Norsk BOBYs 100-årskonferanse

Fra reform til refleksjon: Byen som samfunnsproblem, danning av ideer om planlegging, trenger vi reformer?

Norsk Planmøte 2012 - Annonse

Norsk Planmøte 2012 i Bergen

Planlegging flytter grenser: Et samarbeid mellom Norsk BOBY og Hordaland fylkeskommune.

Bybanen i Bergen